Przelewaj swoje wynagrodzenie na PKO BP i korzystaj aktywnie-otrzymaj 300 zł na allegro.pl

Promocja trwa od 2 marca do 30 czerwca 2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli nagród.

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie te warunki:

1. Jesteś osobą fizyczną

2. Jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

3. Masz pełną zdolność do czynności prawnych

4. Masz adres zamieszkania w Polsce

5. Jeśli nie masz konta otwórz je tutaj

6. Zaczekaj na zaproszenie od banku

Możesz otrzymać nagrodę, jeśli:

1) Zostaniesz zaproszony do promocji przez bank przynajmniej jednym z wymienionych kanałów komunikacji: sms, e-mail, komunikat w IKO lub iPKO oraz:

2) Od 2 do 31 marca 2023 r. zarejestrujesz się w promocji

3) W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. tj. w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu (w którymś lub wszystkich z tych miesięcy) otrzymasz systematyczne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia na łączną kwotę minimum 900 złotych miesięcznie,

4) Wykonasz transakcje bezgotówkowe o minimalnej łącznej wartości miesięcznej 100 zł, w każdym miesiącu (tj. kwietniu, maju, czerwcu), w którym otrzymasz systematyczne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia.

5) Kwota wykonanych transakcji bezgotówkowych w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu liczona jest łącznie dla wszystkich posiadanych kont i kart.

6) Jeśli masz konto wspólne to systematyczne wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia, kwota transakcji bezgotówkowych w miesiącu kwietniu, maju, czerwcu liczona jest dla każdego posiadacza konta osobno.

7) W przypadku, gdy liczba uprawnionych do otrzymania nagród będzie większa niż przewidziana pula nagród, o otrzymaniu nagrody będzie decydować kolejność zapisania się do promocji.

8) Jeśli pula nagród wyczerpie się wcześniej bank poinformuje o tym na stronie internetowej

7) Zwrot towaru lub anulowanie transakcji zmniejsza liczbę transakcji bezgotówkowych uprawniających do przyznania nagrody.

Nagrodą jest kod elektroniczny o wartości 100 zł brutto, uprawniający do dokonania zakupów na stronie internetowej www.allegro.pl oraz przez aplikację mobilną Allegro.

Można otrzymać maksymalnie trzy nagrody w łącznej kwocie 300 zł brutto (po jednej nagrodzie za spełnienie warunków promocji w kwietniu, maju, czerwcu) niezależnie od liczby posiadanych kont i kart.

Kod elektroniczny jest ważny do 31 grudnia 2023 r. Po tym okresie nie będzie możliwości wykorzystania przyznanej nagrody. Pula nagród w promocji jest ograniczona do 9500 sztuk.

Nie możesz:

– przenieść na kogoś innego prawa do nagrody (tzw. osobę trzecią)

– wymienić nagrody na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

– wykorzystać nagrody na pokrycie kosztów przesyłki.

– wykorzystać nagrody do dalszej odsprzedaży.

– wykorzystać nagrody, jeżeli korzystasz z płatności ratalnych.

– wykorzystać kilku nagród podczas jednej płatności

Wymogiem skorzystania z nagrody jest rejestracja konta na https://allegro.pl/

Kod elektroniczny można wykorzystać tylko podczas jednej płatności w ramach transakcji, przy czym może być to transakcja dotycząca jednego lub kilku towarów pochodzących od jednego lub wielu sprzedających, za które dokonana zostanie jedna płatność . W przypadku płatności na kwotę niższą niż wartość nagrody, użytkownik otrzyma z Allegro kartę podarunkową, która zostanie przypisana do jego konta w Allegro,

o wartości równej kwocie niewykorzystanych środków z nagrody. Podczas jednej płatności można wykorzystać maksymalnie 15 kodów elektronicznych. Nie dotyczy to zakupów w aplikacji mobilnej. Kwota zakupu opłacona kodami, nie może przekraczać 4000 zł. W przypadku, gdy kwota płatności przewyższa wartość nagrody, różnicę należy dopłacić. W przypadku płatności na kwotę niższą lub równą wartości nagrody, przy kosztach dostawy wynoszących 0 zł naliczona zostanie kwota 1 zł w celu autoryzacji płatności.

Dodaj komentarz