Do 1200 zł zwrotu za paliwo i myjnię z Citibank BP Motokarta + 450 zł premii za konto osobiste

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią poniższe warunki:

1. W okresie do 30 września 2024 roku otworzy konto w Citibank BP wraz z wydaniem karty skorzystaj z możliwości otworzenia nowego konta do uzyskania nawet 450 zł

2. Z promocji mogą skorzystać wszystkie osoby które po dniu 31 grudnia 2021 roku nie posiadały konta osobistego czy też oszczędnościowego w Citibanku

3. Należy wyrazić zgody marketingowe

przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej

telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego

Jak zdobyć premię ?

1. Zawrzeć umowę o konto osobiste w Citibank BP oraz złożyć wniosek o darmową kartę do 26 marca 2024 roku lub do wyczerpania się 5000 szt. promocyjnych wniosków

2. Jeśli wybierzesz weryfikacje tożsamości poprzez biometrię czyli zdalną weryfikację za pomocą selfie oraz skanów dowodu osobistego należy również wyrazić zgodę na zdalną weryfikację tożsamości

3.Oferta obowiązuje do 30 września 2024 roku aby z niej skorzystać należy wypełnić wniosek o darmową kartę podając w nim wymagane dane osobowe oraz deklarowane dochody

4. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku dostarczysz wymagany przez bank Citibank BP czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku dochody

Jak wygląda premia ?

1. Nagrodą w tej promocji jest premia pieniężna w wysokości 20 zł aby ją otrzymać wystarczy że w trakcie wnioskowania o konto wyrazisz zgodę aby bank kontaktował się z Tobą telefonicznie i elektronicznie w celach marketingowych

2. Kolejna nagroda w łącznej wysokości 180 zł otrzymasz jeżeli dokonasz wpłaty na konto w łącznej wysokości min. 2000 zł w każdym z dwóch kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś konto taka nagrodę możesz otrzymać dwukrotnie czyli po 90 zł za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji

Nie są uznawane wpłaty z kont indywidualnych prowadzonych przez Citibank

3. Trzecia z nagród w wysokości 50 zł miesięcznie można uzyskać max. 5 takich nagród zostanie wypłacona jeżeli w co najmniej jednym z czterech miesięcy kalendarzowych następujących bezpośrednio po miesiącu w którym otwarto konto dokonasz przy użyciu wydanej karty min. 3 płatności bezgotówkowe na łączną kwotę min. 100 zł

Nagrody pieniężne będą przekazywane przez bank w postaci przelewu na rachunek otworzonego CitiKonta nie później jak do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji

Pamiętaj o wyrażeniu zgody marketingowej i nie odwoływaniu jej do końca trwania promocji

Dodaj komentarz