Promocja! Aż 8% na koncie oszczędnościowym w Pekao SA

Promocja obowiązuje do 15.03.2023 r. Promocyjne oprocentowanie 8,00% w skali roku do wysokości kwoty 200.000 zł przez 183 dni od dnia zawarcia umowy konta oszczędnościowego jest dostępne dla klientów nowych lub z niskimi saldami.

Z Promocji możesz skorzystać tylko raz, czyli w okresie przystąpienia do promocji możesz zawrzeć tylko jedną umowę z promocyjnym oprocentowaniem konta oszczędnościowego albo konta oszczędnościowego premium.

Jeśli konto oszczędnościowe lub konto oszczędnościowe premium jest rachunkiem wspólnym, aby skorzystać z promocji każdy z jego współposiadaczy musi spełnić warunki opisane w Regulaminie .

Skorzystaj z promocji jeżeli:

1) masz ukończone 18 lat,

2) jesteś konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego,

3) masz pełną zdolność do czynności prawnych,

4) nie wiąże Cię umowa o obsługę w ramach Bankowości Prywatnej,

5) spełniasz, co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r., nawet przez jeden dzień nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:

– rachunek płatniczy,

– rachunek oszczędnościowy

– rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej albo

b) od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r. przynajmniej przez jeden dzień byłeś posiadaczem lub współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:

– rachunek płatniczy,

– rachunek oszczędnościowy,

– rachunek oszczędnościowy lokaty terminowej, na których w każdym miesiącu posiadania tych rachunków suma średnich miesięcznych sald tych wynosiła od 0 zł do 2.000 zł,

6) od 1.10.2022 r. do 31.12.2022 r., nawet przez jeden dzień nie posiadałeś funduszy inwestycyjnych Pekao TFI nabytych za pośrednictwem Banku,

7) w okresie przystąpienia do promocji spełnisz jeden z poniższych warunków:

a) masz umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN lub zawrzesz umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy konto przekorzystne lub konto świat premium i zawrzesz swoją pierwszą umowę o konto oszczędnościowe albo

b) masz lub zawrzesz umowę o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy konto świat premium i zawrzesz swoją pierwszą umowę o Konto Oszczędnościowe Premium.

Promocja obejmuje środki zgromadzone:

1. Na koncie oszczędnościowym w wysokości 8,00% w skali roku przez okres 183 dni, licząc od dnia zawarcia umowy konta Oszczędnościowego. Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do kwoty 200.000 złotych, a oprocentowanie salda powyżej 200.000 złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie konta oszczędnościowego.

2. Na koncie oszczędnościowym premium w wysokości 8,00% w skali roku przez okres 183 dni, licząc od dnia zawarcia umowy konta oszczędnościowego premium. Oprocentowanie promocyjne jest naliczane do kwoty 400.000 złotych , a oprocentowanie salda powyżej 400.000 złotych jest naliczane w wysokości określonej w umowie konta oszczędnościowego premium.

3. Po upływie okresu trwania promocji, środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym lub koncie oszczędnościowym premium będą oprocentowane według stawek oprocentowania zgodnych z obowiązującą wówczas umową tego rachunku.

4. Promocja obejmuje tylko jedno konto oszczędnościowe albo konto oszczędnościowe premium.

Dodaj komentarz