Premia 900 zł za skorzystanie z programu Bezcenne Chwile do karty Citi Simplicity od Citibank

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji

Jak skorzystać z promocji i uzyskać premie ?

1.Promocja od Citibank programu Bezcenne Chwile

2.Wymagania promocji, takie warunki trzeba spełnić w celu otrzymania karty kredytowej

– wiek minimum 18 lat, dochód netto minimum 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

– w przypadku działalności min. wiek 18 lat, działalność gospodarcza prowadzona min. 2 lata a dochód netto – minimum 2500 zł

3.Promocja trwa do 6 kwietnia 2024 roku do tego czasu możesz wypełnić wniosek o kartę kredytową na stronie promocji podając w nim wymagane dane osobowe oraz deklarowane dochody

4.Należy wyrazić zgody wymagane w warunkach promocji

5.Limit promocyjnych wniosków w tej promocji wynosi 1500 sztuk

Jak wygląda premia ?

1. Premia 72000 pkt programu Bezcenne Chwile o równowartości aż 900 zł 

Należy spełnić warunki :

aktywować otrzymaną kartę kredytową w aplikacji Citi Mobile

zarejestrować otrzymaną kartę kredytową w programie Bezcenne Chwile nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy

zrealizować płatności wydaną kartą kredytową na łączną kwotę min. 1000 zł nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia zawarcia umowy

zrealizować min. 10 płatności wydaną kartą kredytową na łączną kwotę min. 200 zł w czwartym, piątym, szóstym, siódmym lub ósmym miesiącu kalendarzowym licząc od dnia zawarcia umowy

rozłożyć co najmniej jedną transakcję na „Raty w Karcie” o wartości min. 1000 zł nie później niż do końca dwunastego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia zawarcia umowy

2.Pierwsza nagrody jest to 24000 pkt programu Bezcenne Chwile o równowartości 300 zł które zostaną przyznane za spełnienie warunku rejestracji w programie i zrealizowania transakcji na kwotę min. 1000 zł

3.Drugą nagrodą jest po 8000 pkt programu Bezcenne Chwile o równowartości 100 zł każda które zostaną przyznane za spełnienie warunków płatności kartą w czwartym, piątym, szóstym, siódmym lub ósmym miesiącu kalendarzowym licząc od dnia zawarcia umowy, za każdy miesiąc, w którym dokonasz min. 10 płatności kartą na łączną kwotę min. 200 zł otrzymamy 8000 pkt łącznie możesz uzyskać 40000 pkt

4.Trzecią i ostatnią nagrodą jest 8000 pkt programu Bezcenne Chwile o równowartości 100 zł które zostaną przyznane za spełnienie warunku rozłożenia transakcji w kwocie min. 100 zł na raty

5.Punkty przekazane w ramach nagrody będą ważne przez okres dziewięciu miesięcy od daty ich przyznania i można wymienić je na różne nagrody z katalogu np. voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie RTV Euro AGD, Empik, Carrefour, Decathlon, Allegro, Douglas, stacji paliw Circle K lub do innych sklepów został wyceniony na 4000 pkt

6.O spełnieniu warunków promocji Citibank poinformuje poprzez wiadomość elektroniczną nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości w Citibank Online w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu nagrody

To masz za darmo :

0 zł za prowadzenie konta 

0 zł za kartę do konta z usługą wielowalutową 

0 zł za wypłaty z bankomatów Citi 

0 zł za przelewy krajowe w Citibank Online lub Citi Mobile 

Szczegóły opłat możesz sprawdzić na Citibank

Dodaj komentarz