Konto Max Oszczędnościowe z oprocentowaniem 8% w Santander Bank Polska

Do promocji możesz przystąpić od 8.03.2023 r. do 9.06.2023 r. z zastrzeżeniem, że w Santander Internet możesz przystąpić do 9.06.2023 r. do 17:00. Promocja trwa od dnia przystąpienia przez Ciebie do promocji w okresie oferowania promocji do 29.06.2023 r. Nagrodą jest promocyjne oprocentowanie dla nowych środków zgromadzonych na Koncie Max Oszczędnościowym od dnia przystąpienia do promocji. Nowe środki to Twoje pieniądze, które nie były ulokowane w banku do 3.03.2023 r. włącznie.

1. Możesz przystąpić do promocji tylko 1 raz w okresie jej trwania.

2. Codziennie będzie ustalana wysokość Twoich nowych środków, dla których naliczone zostanie oprocentowanie promocyjne.

3. Odsetki od nowych środków będą wypłacane łącznie z odsetkami od oprocentowania standardowego w sposób, który jest określony w umowie Konta Max oszczędnościowego.

4. Oprocentowanie standardowe naliczane jest dla całego salda rachunku promocyjnego zgodnie z zawartą umową rachunku Konta Max oszczędnościowego, natomiast bonus tylko dla nowych środków.

5. Informację o wysokości odsetek naliczonych od nowych środków znajdziesz w historii rachunku, historii przebiegu promocji dostępnej w placówkach i na wyciągu z rachunku.

6. Wysokość oprocentowania promocyjnego oraz oprocentowania standardowego znajdziesz w „Tabeli oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych”.

7. O możliwości przedłużenia okresu promocji oraz podwyższenia wysokości oprocentowania promocyjnego bank poinformuje na swojej stronie.

Opłaty dla konta Max Oszczędnościowego to:

0 zł

– za prowadzenie konta

– za pierwszą transakcję w każdym miesiącu kalendarzowym

10 zł za każde kolejne

– polecenie przelewu na rachunek obcy

– polecenie przelewu Eliksir, Expres Eliksir i BlueCash

– polecenie przelewu wewnetrznego – Przelew24

– polecenie zapłaty

Nie jesteś jeszcze klientem Santander Bank Polska?

1. Otwórz konto osobiste z promocjami do 580 zł

2. W bankowości internetowej otwórz konto Max Oszczędnościowe

3. Wszystkie Twoje środki będą nowe , więc od razu korzystasz z promocji 8% na koncie Max Oszczędnościowym

Jesteś klientem Santander Bank Polska ?

1. Bank uwzględni saldo Twoich środków w Santander Banku na dzień 3.03.2023 r.

2. Do tego salda bank wlicza środki w złotówkach na kontach osobistych, rachunkach oszczędnościowych, celach oszczędnościowych oraz na lokatach danego klienta.

3. Nowe środki to będzie nadwyżka ponad saldo z 3.03.2023 r. Będzie to przez bank weryfikowane codziennie.

4. By uzyskać odsetki wynikające z promocyjnego oprocentowania, do czasu ich wpłynięcia nie zamykaj konta, ani nie zmieniaj go z indywidualnego na wspólne.

Dodaj komentarz