Promocja Citibank 500 zł premii do konta + 600 zł na zakupy za wyrobienie karty Citi Simplicity

Oferta obowiązuje do 30 listopada 2023 roku, aby z niej skorzystać należy wypełnić wniosek

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne spełniające warunki :

1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobisty

3. Należy wyrazić zgody marketingowe

– przesyłanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej.

– telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego

4. Z promocji mogą skorzystać osoby, które od 1 lipca 2023 roku nie posiadały karty kredytowej w Citibank

Jak zdobyć premię 600zł ?

1. Należy zawrzeć umowę o konto w Citibank oraz złożyć wniosek o kartę kredytową

– należy wprowadzić niezbędne dane osobowe

-deklarowane dochody, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

– wyrazić zgody marketingowe obowiązujące w promocji

2. Następnie podpisz umowę z bankiem Citibank

3. Wymagany dochód :

– dochód netto minimum 1200 zł zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

– w przypadku działalności gospodarczej prowadzona min. 2 lata a dochód netto min. 2500 zł

4. Należy aktywować otrzymaną kartę kredytową w aplikacji lub poprzez serwis bankowy

5. W tym zrealizować min. 5 płatności wydaną kartą kredytową na dowolną kwotę w każdym z pierwszych sześciu miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę kredytową, za każdy miesiąc spełnienia warunków przyznany zostanie jeden voucher o łącznej wartości 100 zł

Jak zdobyć premię 500zł ?

1. Załóż CitiKonto wraz z kartą w Citibank

2. Wyrazi zgody o charakterze marketingowym

Pierwsza nagroda to premia pieniężna w wysokości 25 zł

– należy wyraź zgody wymagane regulaminem promocji

– wyrazić zgodę na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych

Druga nagroda w wysokości 45 zł lub 90 zł miesięcznie

min. 5 płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 100 zł za co przysługiwać będzie nagroda o wartości 45 zł

min. 9 płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 200 zł za co przysługiwać będzie nagroda o wartości 90 zł.

Trzecia nagroda w wysokości  25 zł w gotówce otrzymasz jeżeli do końca piątego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta nie odwołasz zgód

3. Nagrody pieniężne będą przekazywane przez bank w postaci przelewu na rachunek otworzonego CitiKonta nie później jak do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji.

Promocja obowiązuje do 14 listopada 2023 lub do wyczerpania 3000 wniosków

To masz za darmo :

0 zł za prowadzenie konta 

0 zł za wypłaty z bankomatów Citi 

0 zł za 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Citi w miesiącu 

0 zł za pierwsze 3 przelewy Express Elixir w miesiącu

Szczegóły opłat znajdują się na Citibank.

Dodaj komentarz