Premia 450 zł w gotówce za założenie mKonta Intensive w mBank

Do Promocji możesz przystąpić do 13 grudnia 2023 spełniając poniższe warunki:

1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobisty

3. Należy wyrazić zgody marketingowe wymagane w regulaminie promocji

Jak zdobyć premie 200zł ?

1.Należy złożyć wniosek o otwarcie mKonta Intensive wraz z kartą

2.Umów się z kurierem na podpisanie umowy o konto Intensive z kartą lub możesz skorzystać z placówki bankowej

3. Promocja potrwa do 13 grudnia 2023 roku do tego czasu należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności

Aby otrzymać pierwszą premie :

Premia pieniężna to 200zł wypłacana w trzech transzach , za spełnienie warunków w każdym kolejnym miesiącu, pierwsza nagroda to 100zł oraz dwa razy po 50zł

– należy wykonać szybki wpływ w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia mKonta Intensive zapewnić jednorazowy wpływ w kwocie minimum 1000 zł

– w miesiącu otwarcia konta i/lub w kolejnym miesiącu należy zrobić minimum 10 transakcji kartą wydaną do konta, w tym płatności telefonem i/lub transakcji BLIK

Druga premia w kwocie 50zł

– należy zapewnić jednorazowy wpływ w kwocie minimum 1000 zł

– wykonać min. 10 transakcji kartą wydaną do konta możesz też skorzystać z funkcji blik lub transakcji telefonem

Trzecia premia w kwocie 50 zł zostanie wypłacona jeśli w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu mKonta Intensive zostaną spełnione te same warunki co w poprzednim miesiącu

Premia za założenie konta przez selfie lub e-dowód 150 ZŁ !

Są dwa sposoby otwarcia konta które oferują bonus za skorzystanie z tych metod

Na selfie, konto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą zdecydujesz się zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia twarzy i zdjęcia dowodu osobistego

E-dowód, konto osobiste otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz e-dowodu

Jeżeli otworzysz konto na selfie lub przez e-dowód oraz spełnisz warunki do otrzymania pierwszej premii to otrzymasz bonus w wysokości 150 zł wypłacany do końca drugiego pełnego miesiąca po otwarciu konta osobistego.

Premia 100 zł za konto Junior dla dziecka

1. Otwórz eKonta Junior dla swojego dziecka

2. Należy spełnić warunki obowiązujące poniżej

– otworzysz mKonto Intensive w promocji

– otworzysz eKonto Junior w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po otwarciu mKonta Intensive

3. Pamiętaj aby spełnić wszystkie warunki obowiązujące w promocji i wyrazić niezbędne zgody marketingowe

Dodaj komentarz