6% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ING Bank Śląski + do 400 zł za konto osobiste

Oferta specjalna od ING Bank Śląski aby wziać udział należy spełnić warunki :

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobisty

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji

Promocja od ING Bank Śląski 7% na Konto Oszczędnościowe

1. W ramach promocji możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe w ING Bank Śląski

2. Konto Oszczędnościowe posiada oprocentowanie wynoszące łącznie 7% przez 3 m-ce od dnia otworzenia konta z promocji, z promocji która do standardowego oprocentowania 1,5% dorzuca dodatkowe 5,5%, mogą skorzystać osoby, które :

– w czasie trwania oferty jako pierwszą zawarły umowę o OKO i od 12.09.2023 r. nie są i nie były posiadaczami lub współposiadaczami następujących rachunków w PLN Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver

– w czasie trwania Oferty zawarły kolejną Umowę o OKO i są posiadaczami lub współposiadaczami rachunku otwartego przed 12.09.2022 r. i na tym rachunku
nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 12.09.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO
oraz miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 12.09.2022 r. do 11.09.2023 r.

3. Dotyczy to rachunków Otwarte Konto Oszczędnościowe otwieranych  do 11 września 2023 roku

4. Maksymalna kwota możliwa do ulokowania na oprocentowaniu wynoszącym 6% to dokładnie 199999,99 zł

Odsetki standardowe ,na dzień dzisiejszy wynoszące 1,5%, wypłacane będą co miesiąc na koniec każdego miesiąca, natomiast odsetki promocyjne czyli dodatkowe 4,5% z omawianej promocji wypłacone zostaną po zakończeniu 3 miesięcznego okresu promocyjnego. W przypadku zamknięcia rachunku przed zakończeniem okresu promocyjnego odsetki dodatkowego przepadają.

Promocja 6% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym Bonus przez 3 m-ce do 200 tys. zł

1. Otwórz Konto Oszczędnościowe Bonus w ING Banku Śląskim

2. Należy wyrazić niezbędne zgody wymagane w promocji

3. Na OKO Bonus można ulokować maksymalnie 200 tys. zł, na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 7% pod warunkiem otworzenia konta do 10 października 2023 roku. 

4. Wymagane jest posiadanie konta OKO w PLN

5. Środki wpłacone na rachunek powinny znajdować się tam przez okres trwania umowy czyli 3 miesiące z uwagi na to, że oprocentowanie w wysokości 6% będzie przyznane o ile nie zamkniemy konta OKO Bonus przed terminem wygaśnięcia umowy a na koniec okresu obowiązywania umowy

Jak zdobyć premie 350zł ?

1. Złóż wniosek o konto osobistego ING Banku Śląskiego

2. Dzięki temu możesz zdobyć premię pieniężną w wysokości 250 zł w zamian za założenie Konta z Lwem

3. Za płatności Visa Mobile możesz uzyskać 100 zł

4.  Poza promocją konta osobistego warto skorzystać z promocji konta oszczędnościowego

5. Należy wyrazić zgody wymagane w promocji oraz utrzymać je przez cały okres trwania oferty

To masz za darmo w ING Bank Śląski :

– za prowadzenie konta

– za przelewy przez internet i telefon

– za wypłaty z bankomatów ING oraz Planet Cash

– za pierwszą wypłatę z bankomatów innych banków

– za usługę Cashback

Szczegółowe informacje opłat na ING Bank Śląski