Darmowe konto BIZnest z premią do 1650 zł od Nest Bank

Promocja skierowana jest do nowych Klientów Banku tj.

1) osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń,

2) posiadających siedzibę oraz rezydencję podatkową w Polsce,

3) nieposiadających Rachunku Firmowego w Banku od 01.01.2020 r.(włącznie).

Do Promocji można przystąpić do 30 kwietnia 2023 r., przy czym Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Bank poinformuje o zakończeniu Promocji, zamieszczając stosowną informację na Stronie Promocyjnej.

Bez żadnych warunków!

– 0 zł za prowadzenie pierwszego konta firmowego

– 0 zł za wpłaty i wypłaty z bankomatów euronet na terenie całego kraju

– 0 zł za przelewy internetowe elixir również do ZUS i US

– 0 zł za pierwszą kartę debetową Visa

– 0 zł za wypłaty i wpłaty Blikiem z bankomatów

– 0 zł za kody sms do autoryzacji przelewów w bankowości internetowej

Zdobądz nagrody o łącznej wartości 1650 zł:

 • 50 zł za aktywność “na start”– za założenie BIZnest Konta i wykonanie jednej ze wskazanych w regulaminie operacji;
 • 300 zł za aktywność, po 50 zł w 6 kolejnych miesiącach po spełnieniu warunku zdobycia premii na start”.
 • 300 zł (6 x 50 zł) za płatności kartą;
 • 300 zł premii (6 x 50 zł) za utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda;
 • 300 zł (6 x 50 zł) za wymianę walutową, czyli dokonanie przewalutowania pomiędzy swoimi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na wskazaną w regulaminie kwotę;
 • 400 zł za terminal płatniczy, wysokość premii uzależniona jest od wysokości obrotów na POS-ie.

Jak zdobyć 1650 zł premii?

1. Do 30 kwietnia 2023 r. złóż wniosek o BIZnest konto i wyraź przy tym zgody marketingowe.

2. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z Nest Bankiem umowę ramową o prowadzenie BIZnest Konta.

3. Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta firmowego wykonaj:

 • przynajmniej 1 operację bezgotówkową kartą LUB choć
 • 1 transakcję Blikiem LUB co najmniej
 • 1 przelew, z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku.

Nagroda Jeśli wywiążesz się z powyższych zadań, to:

do 20. dnia roboczego następnego miesiąca otrzymasz na BIZnest Konto 50 zł premii.

4. Począwszy od pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym założyłeś BIZNest konto, przez 6 kolejnych miesięcy zrealizuj wszystkie lub tylko wybrane spośród poniższych działań:

 • wykonaj min. 3 płatności bezgotówkowe kartą, bank zwróci Ci 5% wydatków, maksymalnie 50 zł/miesiąc;
 • zapewnij średniomiesięczne saldo środków na rachunku firmowym w wysokości 50 000 zł;
 • zrealizuj transakcje wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami płatniczymi prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę min. 10 000 euro.

Możesz zdobyć 6 x 50 zł za płatności kartą + 6 x 50 zł za zapewnienie odpowiedniego salda na koncie + 6 x 50 zł za transakcje walutowe. Premie za każdy rodzaj aktywności są niezależne od siebie. Nagroda Należne Ci bonusy będą wpływały na Twoje BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, następującego po tym, za który zostały naliczone.

5. Przez 6 miesięcy kalendarzowych następujących po tym, w którym spełniłeś warunku z kroku 3 (w każdym z tych miesięcy) zrealizuj następujące działania:

 • zapewnij wpływy w wysokości min. 5 tys. zł;
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US;
 • wykonaj 3 dowolne operacje spośród: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Nagroda Przekazanie kolejnych bonusów nastąpi do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś wspomniane wyżej warunki.

Dodaj komentarz