Premia 500zł + darmowe CitiKonto od Citibank oraz 1200 zł bonusu do karty kredytowej

Promocja obowiązuje do 14 listopada 2023 roku lub do wyczerpania się 3000 szt. zawartych umów.

Z promocji może skorzystać osoba z polskim obywatelstwem oraz dowodem osobistym, która:

1. Jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Wyrazi zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym

4. Mogą skorzystać osoby które po dniu 31 grudnia 2020 roku nie posiadały konta osobistego czy też oszczędnościowego do momentu przystąpienia do promocji

Jak zdobyć premie 500zł ?

1. Załóż CitiKonto wraz z kartą w Citibank

2. Wyrazi zgody o charakterze marketingowym

Pierwsza nagroda to premia pieniężna w wysokości 25 zł

– należy wyraź zgody wymagane regulaminem promocji

– wyrazić zgodę na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych

Druga nagroda w wysokości 45 zł lub 90 zł miesięcznie

min. 5 płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 100 zł za co przysługiwać będzie nagroda o wartości 45 zł

min. 9 płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 200 zł za co przysługiwać będzie nagroda o wartości 90 zł.

Trzecia nagroda w wysokości  25 zł w gotówce otrzymasz jeżeli do końca piątego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta nie odwołasz zgód

Nagrody pieniężne będą przekazywane przez bank w postaci przelewu na rachunek otworzonego CitiKonta nie później jak do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocji.

Chcesz powiększyć nagrodę o 1200zł premii ?

1. Wymagania banku Citibank w celu otrzymania karty kredytowej to :

– wiek minimum 18 lat, dochód netto min. 1200 zł, zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce

– w przypadku działalności min. wiek 18 lat, działalność gospodarcza prowadzona min. 2 lata a dochód netto min. 2500 zł.

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki promocji należy do 30 września 2023 roku wypełnić wniosek o kartę kredytową podając w nim wymagane dane osobowe oraz deklarowane dochody oraz :

– należy wyraź zgody wymagane regulaminem promocji

– wyrazić zgodę na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie przez bank informacji handlowych

Warto zaznaczyć że limit promocyjnych wniosków w promocji „Mogę więcej z Kartą Kredytową Citibank”  wynosi 1000 sztuk

2. Nagroda zostanie przyznana jeśli spełnisz warunki :

-należy aktywować otrzymaną kartę kredytową

– należy zalogować się co najmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile lub serwisu Citibank Online

– zarejestrować wydaną kartę w programie Bezcenne Chwile

– zrealizować płatności wydaną kartą kredytową na kwotę min. 500 zł wtedy przysługuje niższa nagroda

– lub zrealizować płatności wydaną kartą kredytową na kwotę min. 2000 zł łącznie wtedy przysługuje wyższa nagroda

– nie odwołuj udzielonych zgód wymaganych w promocji

Pierwszą nagrodą jest 24000 pkt programu Bezcenne Chwile o równowartości 300 zł które zostaną przyznane za spełnienie warunków promocji, można wymienić je na różne nagrody z katalogu np voucher o wartości 50 zł na zakupy w sklepie

Druga nagroda jest 50 zł lub 100 zł premii pieniężnej miesięcznie otrzymasz za spełnienie warunków promocji. Za każdy miesiąc, w którym dokonasz płatności kartą na kwotę :

– min. 500 zł a max. 1999,99 zł otrzymasz zwrot na kartę w wysokości 50 zł

– min. 2000 zł otrzymasz zwrot na kartę w wysokości 100 zł

Można uzyskać od 400 zł do aż 800 zł premii pieniężnej w formie zasilenia rachunku karty

Trzecia nagroda w wysokości 100 zł zwrotu na kartę zostanie przyznana jeśli w dwunastym miesiącu po miesiącu podpisania umowy o kartę dokonasz płatności kartą na kwotę min. 500 zł oraz podczas składania wniosku o kartę wyrazisz zgody marketingowe wymagane w promocji

Konto SuperOszczędnościowe z oprocentowaniem 6%

1. załóż CitiKonto po tym kroku również możesz otworzyć Konto SuperOszczędnościowe w usłudze Citibank Online

2. na koncie można obecnie ulokować do 20 tys. zł na oprocentowaniu 6%

3. Konto jest aktywne od razu

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Citibank

Dodaj komentarz