Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Bank z oprocentowaniem 7% do 100 tys. zł + 450 zł premii za konto

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz warunki:

1) z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

2) wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocjiKonto oszczędnościowe na 7% do 100 tys. zł dla obecnych i nowych klientów
1. załóż Konto Oszczędnościowe w Alior Bank
2. kwota jaką można ulokować to do 300 tys. zł oszczędności na okres 3 miesięcy licząc od dnia pierwszego zasilenia konta oszczędnościowego nowymi środkami w czasie trwania tej promocji
3. obecnie przez okres 3 miesięcy zyskasz :

5% do 300 tys. zł dla nowych środków bez żadnych dodatkowych warunków niż te obowiązujące w promocji

7% do 300 tys. zł dla nowych środków o ile dodatkowo posiadasz konto osobiste w Alior Bank i wykonasz min. 5 płatności bezgotówkowych kartą w każdym miesiącu wchodzącym w skład okresu promocji Konta Mega Oszczędnościowego

4. konto Mega Oszczędnościowe można otworzyć w bankowości internetowej jeśli jesteś już klientem Alior Banku

5. promocja Alior Banku Konto Mega Oszczędnościowe z oprocentowaniem 7% do 100 tys. zł + 450 zł premii za konto jest ważna do 25 września 2023 roku 

Premia 450 zł w gotówce za konto

1. załóż Konto Jakże Osobiste w Alior Banku wraz z kartą

2. następnie należy zawrzeć umowę o konto, najpóźniej w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o konto

3. pamiętaj aby wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji

4. dodatkowo poza warunkami nie odwołuj udzielonych zgód

Aby otrzymać wypłatę premii na konto należy przez okres 8 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o konto spełniać warunki :

zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Banku

– należy wykonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta na dowolną kwotę 

Za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji bank przyzna nagrodę w wysokości 50 zł przy czym łącznie nie więcej jak 400 zł w całej promocji

Jeśli klient zawrze umowę poprzez selfie czyli poprzez proces potwierdzania tożsamości oparty o sztuczną inteligencję oraz wyrazi zgody wymagane w promocji Alior Bank wypłaci 50 zł premii

w Alior Bank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

– wypłaty z bankomatów w Polsce

Pozostałe opłaty można sprawdzić na w Alior Bank