700 zł premii pieniężnej za firmowe BIZnest Konto w Nest Bank + 700zł w bonach Allegro dla nowych sprzedawców

Promocja konta firmowego w Nest Bank z bardzo wysoką nagrodą dzięki której masz szansę premii do 1400zł Oferta Nest Bank trwa do 31 października 2023 roku. W promocji możesz zdobyć dwie premie po 700zł

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka warunków :

1) z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2) masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3)  z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadały konta firmowego w Nest Bank od dnia 1 stycznia 2021 roku lub w momencie trwania promocji

4) wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji 

Jak zdobyć premie 300zł?

1. złożyć wniosek o BIZnest Konto wraz z kartą

2. kolejny krok to wykonanie przelewu autoryzacyjnego lub oczekiwanie na kuriera który przywiezie umowę do podpisu lub można wskazać konkretna placówkę banku w której podpiszesz dokumenty

3. umowę należy podpisać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku

4. pamiętaj aby wyrazić zgody wymagane w regulaminie promocji 

Premia 300zł będzie wypłacana w sześciu transzach po 50 zł w zamian za spełnienie warunków :

50 zł jednorazowo w przypadku, gdy wykonasz min. 1 płatność kartą najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po otwarciu konta firmowego

– po 50 zł za pięć kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po spełnieniu warunku wyżej , w którym zapewnisz wpływy na konto firmowe w kwocie nie niższej niż 5000 zł oraz dokonasz terminowej płatności pełnej składki do ZUS lub płatności miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego US oraz wykonasz min. 3 dowolne transakcje spośród :

– Płatność BLIK

-Operacja Kartą

-przelew z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami.

Jak zdobyć premie 400zł?

1. należy złożyć wniosek o BIZnest Konto wraz z terminalem płatniczym

2. zawrzeć umowę o terminal

3. wyrazić zgody marketingowej wymagane w promocji

4. należy wskazać rachunek firmowy w umowie o terminala do otrzymywania rozliczeń

Wysokość premii uzależniona jest od obrotu na terminalu :

100 zł za obrót 5 000 zł – 7 999,99 zł

200 zł za obrót 8 000 zł – 9 999,99 zł

300 zł za obrót 10 000 zł – 14 999,99 zł

400 zł za obrót 15 000 zł i więcej

Po spełnieniu warunków promocji do końca piątego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła aktywacja terminala zostanie wypłacona premia od 100 do 400 zł na konto firmowe otworzone w promocji

Jak zdobyć premie 700zł

1. należy zarejestrować w ramach serwisu Allegro nowe Konto Firma z wykorzystaniem linku otrzymanego z Nest Banku

2. należy w okresie trwania promocji wystawić na swoim koncie firmowym Allegro przynajmniej jedną ofertę sprzedaży

Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku lub wyczerpania się puli nagród wynoszącej 50 tys. zł

BIZnest Konto to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Nest Bank

Dodaj komentarz