Premia do uzyskania aż 650 zł nagrody za skorzystanie z ofert w Alior Bank

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz warunki:

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocjiJak uzyskać premie 200 zł z z Alior Pay ?

Promocja trwa od 1 września 2023 roku do odwołania

1. Należy złożyć wniosek o Konto Jakże Osobiste z kartą

2. Wyraź zgody marketingowe wymagane w promocji banku, miedzy innymi :

– wiadomości elektronicznych

– połączeń głosowych

3. Należy zawrzeć umowę o konto

  • przez kuriera, przywiezie dokumenty pod wskazany przez ciebie adres i dopełni formalności związanych z otwarciem konta i potwierdzenia tożsamości
  • przez videoselfie, > przy tej metodzie przysługuje dodatkowe 50 zł premii <

4. Aby otrzymać nagrodę o wartości 100 zł należy spełnić warunki wyżej wymienione oraz  zalogować się do Aplikacji Mobilnej Alior Mobile w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o konto

5. Druga nagroda o wartości 100 zł należy spełnić następujące warunki

  • należy wykonać z Konta Jakże Osobistego przelew z konta na kwotę min. 200 zł w ciągu 15 dni kalendarzowych od otwarcia konta
  • zawnioskować o limit kredytowy Alior Pay i zawrzeć z bankiem umowy o przyznanie limitu kredytowego Alior Pay łącznie z odroczeniem transakcji na kwotę w wysokości min. 200 zł w ciągu 15 dni kalendarzowych od otwarcia konta
  • w przypadku braku odroczenia transakcji na kwotę min. 200 zł wraz z uruchomieniem limitu kredytowego Alior Pay należy dokonać odroczenia na kwotę minimalną w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni kalendarzowych od uruchomienia limitu kredytowego Alior Pay

6. Nagrody zostaną przekazane na Konto Jakże Osobiste w ciągu 15 dni kalendarzowych w przypadku gdyby 15-ty dzień wypadał w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy wówczas w 1. następującym po nim dniu roboczym, licząc od dnia spełnienia ostatniego z warunków

Jak uzyskać premia 450 zł ?

1. Załóż Konto Jakże Osobiste w Alior Banku wraz z kartą

2. Następnie należy zawrzeć umowę o konto

3. Pamiętaj aby wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji

4. Dodatkowo poza warunkami, nie odwołuj udzielonych zgód

Aby otrzymać wypłatę premii na konto należy przez okres 8 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o konto spełniać warunki :

zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Banku

– należy wykonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta na dowolną kwotę 

5. Za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji bank przyzna nagrodę w wysokości 50 zł przy czym łącznie nie więcej jak 400 zł w całej promocji

6. Jeśli klient zawrze umowę poprzez selfie czyli poprzez proces potwierdzania tożsamości oraz wyrazi zgody wymagane w promocji Alior Bank wypłaci 50 zł premii

Oferta 1% moneyback za płatności telefonem!

 Alior Bank, moneyback polega naliczaniu zwrotu za zbliżeniowe płatności mobilne zwrot ten wynosi 1% wartości wykonanych płatności mobilnych jednak nie więcej niż 20 zł w danym miesiącu kalendarzowym

w Alior Bank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

– wypłaty z bankomatów w Polsce

Pozostałe opłaty można sprawdzić na Alior Bank