Oferta Millenium Banku – konto oszczędnościowe do 7,5% do 200 tys. zł dla nowych środków

Promocja trwa od 22.05.2023 do 30.06.2023. Nowe środki to środki przelane na konto oszczędnościowe Profit po dniu badania sald, czyli po 12.05.2023. Jeśli nie masz jeszcze konta osobistego w Millennium Bank to zachęcam do otwarcia. Do 30 maja 2023 konto osobiste jest w promocji : bank oferuje aż 400 zł za otwarcie i aktywne korzystanie. Połącz promocje i korzystaj.

Promocyjne Oprocentowanie :

1. Do 200 000 zł włącznie 5,5% w skali roku za wpłatę nowych środków
albo 7,5% w skali roku za wpłatę nowych środków i wykonanie min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji

2. Nadwyżka ponad 200 000 zł oprocentowanie zmienne standardowe

3. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 30.06.2023r. Oprocentowanie standardowe jest zmienne i obowiązuje dla środków klienta niezakwalifikowanych jako nowe. Odsetki kapitalizowane są w okresach miesięcznych. Kwota minimalna do naliczania odsetek w wysokości 1000 zł. Kwota minimalna nie obowiązuje dla nowych środków z promocyjnym oprocentowaniem oraz w sytuacji, gdy suma wartości nowych środków i środków niezakwalifikowanych jako nowe jest równa lub większa niż 1000 zł.

Szczegóły konta oszczędnościowego Profit:


0 zł za otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego

atrakcyjne oprocentowanie

dostęp do oszczędności 24/7 online i przez aplikację mobilną

wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz,

zasilaj dowolnie: jednorazowo lub regularnie

Otwarcie konta oszczędnościowego 0 zł

– Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 0 zł

Drugie i każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym:

a. na Konto 360° Junior 0 zł

b. na inne rachunki – dla Kont Oszczędnościowych Profit otwartych do 24.04.2022 włącznie 7,5 zł

c. na inne rachunki – dla Kont Oszczędnościowych Profit otwartych od 25.04.2022 9,9 zł

Konto Oszczędnościowe Profit jest otwierane na czas nieokreślony. Możesz je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych. Możesz posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Profit do każdego ROR, do którego występują różni posiadacze/współposiadacze.

Zdobądź premie z kontem osobistym 360’ :

W promocji możesz otrzymać od banku dwie premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane poniżej. Otrzymanie drugiej premii nie jest uzależnione od przyznania pierwszej premii.

Pierwszą premię 100 złotych otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

1) składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych lub marketingowych:

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną,

b) przez telefon,

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem,

2) wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”,

3) nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii,

4) zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji,

5) w ciągu pierwszych 7 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych,

6) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do naszej aplikacji mobilnej oraz

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

7) nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii.

Drugą premię 300 złotych otrzymasz, jeśli:

1) w każdym z trzech kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej,

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,

2) nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii,

Bank nie uwzględni poleceń przelewu wewnętrznego między Twoimi własnymi rachunkami prowadzonymi przez bank oraz blików jako:

1) wypłat gotówki,

2) transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon,

3) transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych,

4) kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii.

Dodaj komentarz