Zyskaj 250 zł za konto osobiste i 7% na oszczędnościowym od ING Banku Śląskiego

Oferta specjalna trwa od 23 maja 2023 r. do 26 czerwca 2023. Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby fizyczne będące konsumentami, które:

1) w czasie trwania oferty jako pierwszą zawarły umowę o OKO i od 23.05.2023 r. nie są i nie były posiadaczami / współposiadaczami następujących rachunków w PLN:

Otwartego Konta Oszczędnościowego,

Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct,

Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium,

Dream Saver,

2) w czasie trwania oferty zawarły kolejną umowę o OKO i są posiadaczami rachunku wymienionego wyżej, otwartego przed 23.05.2022 r. i na tym rachunku:

nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty lub wypłaty, od 23.05.2022 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz

miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 23.05.2022 r. do 22.05.2023 r.

Przedmiotem oferty jest podwyższenie oprocentowania standardowego na OKO, dla kwot poniżej 200 000 PLN, przez 3 miesiące, licząc od dnia otwarcia rachunku OKO.

1. Podwyższone oprocentowanie Bank liczy w stosunku rocznym.

2. Podwyższone oprocentowanie Bank nalicza od wszystkich środków poniżej 200 000 PLN, zgromadzonych na rachunku OKO przez 3 miesiące licząc od dnia otwarcia tego rachunku.

3. Dotyczy ono rachunków OKO otwieranych do 26.06.2023 r.

4. Odsetki wynikające z podwyższonego oprocentowania bank naliczy od środków zgromadzonych przez 3 miesiące od dnia otwarcia rachunku OKO i dopisze do salda rachunku OKO w kolejnym dniu, następującym po upływie tego okresu.

5. Zgromadzone na rachunku OKO środki, które nie są objęte podwyższonym oprocentowaniem są oprocentowane standardowo, według zmiennej stopy procentowej z miesięczną kapitalizacją odsetek

6. Odsetki standardowe oraz odsetki wynikające z podwyższonego oprocentowania bank zaksięguje na rachunku OKO odrębnie

Oferta obejmuje tylko jeden rachunek OKO danego posiadacza / współposiadacza. Zamiana rachunku OKO z indywidualnego na wspólny w trakcie trwania oferty spowoduje, że Uczestnik utraci prawo do podwyższonego oprocentowania, jeśli dodany współposiadacz nie spełnia warunków opisanych powyżej. Jeśli Uczestnik rozwiąże Umowę OKO, przed upływem okresu obowiązywania podwyższonego oprocentowania, traci prawo do podwyższonego oprocentowania.

Zyskaj 250 zł za konto osobiste:

Zgarnij premię z kontem Mobi:

1. do 29.06.2023 r. otwórz Konto Mobi w ING Banku Śląskim z kartą wydawaną do konta oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe i dostęp do bankowości internetowej, wyraź niezbędne zgody

2. do 31.08.2023 r. wykonaj min. 10 płatności kartą lub BLIKiem

Za spełnienie tych warunków otrzymasz premię 120 zł. Aby otrzymać 250 zł musisz jeszcze do 31.08.2023 r.:

3. wykonać min. 3 płatności BLIKiem za zakupy w sklepach internetowych

4. załóż Smart Saver oraz na dzień 31.08.2023 r. na rachunku Smart Saver posiadaj saldo co najmniej 30 zł.

Zgarnij premię z kontem Direct:

1. do 29.06.2023 r. otwórz Konto Direct z kartą wydawaną do konta oraz podpisz umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe i dostęp do bankowości internetowej

2. do 30.09.2023 r. wykonaj płatności kartą lub BLIKiem na sumę min. 1 000 zł

Spełnienie powyższych warunków zapewni Ci premię 120 zł. Może ona wzrosnąć do 250 zł, ale by tak się stało, najpóźniej do 30.09.2023 r.:

3. wykonaj 3 płatności BLIKiem za zakupy w sklepach internetowych – do końca września transakcje muszą być rozliczone

4. w każdym z trzech dowolnych miesięcy otrzymaj wpływ na konto w wysokości min. 1000 zł

5. załóż min. jeden Cel oszczędnościowy na koncie oszczędnościowym założonym w promocji

6. na 30.09.2023 r. posiadaj ten Cel oszczędnościowy z saldem co najmniej