400 zł za otwarcie konta i aktywność od Millennium Bank

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

1) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie masz jeszcze konta w Millennium banku i nie posiadałeś u konta w okresie od 1 stycznia 2020 roku do momentu przystąpienia do promocji,

3) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym,

4) nie jesteś pracownikiem banku Millennium,

5) posiadasz zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej.

Promocja trwa do 31.05.2023r.

Jak zdobyć premię?

W promocji możesz otrzymać od banku dwie premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane poniżej. Otrzymanie drugiej premii nie jest uzależnione od przyznania pierwszej premii.

Pierwszą premię 100 złotych otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

1) składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych lub marketingowych:

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną,

b) przez telefon,

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem,

2) wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”,

3) nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii,

4) zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji,

5) w ciągu pierwszych 7 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych,

6) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do naszej aplikacji mobilnej oraz

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

7) nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii.

Drugą premię 300 złotych otrzymasz, jeśli:

1) w każdym z trzech kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej,

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,

2) nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii,

Bank nie uwzględni poleceń przelewu wewnętrznego między Twoimi własnymi rachunkami prowadzonymi przez bank oraz blików jako:

1) wypłat gotówki,

2) transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon,

3) transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych,

4) kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii.

Kiedy premia?

Kiedy spełnisz wszystkie warunki promocji nabywasz prawo do premii.

Pierwszą premię otrzymasz do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

1) jeśli konto otworzysz w kwietniu, a warunki spełnisz do końca maja, to pierwszą premię otrzymasz do 30.06.2023 r.

2) jeśli konto otworzysz w maju, a warunki spełnisz do końca czerwca, to pierwszą premię otrzymasz do 31.07.2023 r.

Drugą premię otrzymasz do końca miesiąca po okresie wyznaczonym na spełnienie warunków, co oznacza, że:

1) jeśli spełnisz warunki w czerwcu, lipcu i sierpniu, to drugą premię otrzymasz do 30.09.2023 r.

2) jeśli spełnisz warunki w lipcu, sierpniu i we wrześniu, to drugą premię otrzymasz do 31.10.2023 r. Premia wpłynie na konto, które otworzysz w promocji. Nie możesz przenieść praw do którejkolwiek z premii na inne osoby, ani ich zamienić na inne świadczenia .

Zyskaj dodatkowe 150 zł dla swojego dziecka:

Dodaj komentarz