Ranking kont osobistych maj 2023

1. Konto Osobiste BNP PARIBAS z premią 500 zł

Zdobądź 500 zł. Jak to zrobić?

1. Od 17.05.2023 r. do 09.06.2023 r.

– złóż wniosek o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej do 28.05.2023 r.
– zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj kartę do 09.06.2023 r.

W czerwcu 2023 r. możesz otrzymać 70 zł przelewem na konto osobiste.

2. W czerwcu 2023 r.:

– otrzymaj min. 3 wpływy na kwotę min. 250 zł każdy

– zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej, z czego będzie uwzględniane tylko jedno logowanie w ciągu tego samego dnia.
W lipcu 2023 r. możesz otrzymać 215 zł przelewem na konto osobiste.

3. W lipcu 2023 r.:

– otrzymaj min. 3 wpływy na kwotę min. 250 zł każdy

– zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej, z czego będzie uwzględniane tylko jedno logowanie w ciągu tego samego dnia.
W sierpniu 2023 r. możesz otrzymać 215 zł przelewem na konto osobiste.

Szczegóły konta:

– 0 zł za prowadzenie rachunku

– 0 zł za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych, w bankowości internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych

– 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty

– możliwość wykonania płatności mobilnych (BLIK, Google Pay, Apple Pay itp.)

Promocja trwa w okresie od 17 maja 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 28 maja 2023 r.

2. Konto 360” w Millenium Bank z premią 400 zł

Jak zdobyć premię?

W promocji możesz otrzymać od banku dwie premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane poniżej. Otrzymanie drugiej premii nie jest uzależnione od przyznania pierwszej premii.

Pierwszą premię 100 złotych otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

1) składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych lub marketingowych:

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną,

b) przez telefon,

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem,

2) wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za zakupy” na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z Platformy goodie.pl przez użytkowników”,

3) nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii,

4) zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji,

5) w ciągu pierwszych 7 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych,

6) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do naszej aplikacji mobilnej oraz

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

7) nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii.

Drugą premię 300 złotych otrzymasz, jeśli:

1) w każdym z trzech kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej,

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,

2) nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii.

3. Konto Przekorzystne w Pekao SA z premią 200 zł

Nagroda dzieli się na dwie części 50 i 150 zł. Do zdobycia 50 zł wystarczy, że:

– otworzysz konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.08.2023 r. i zgarnij 50 zł za założenie konta!

Aby zdobyć 150 zł:

– zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie.

To ważne!

Promocją nie są objęte:

transakcje bezgotówkowe, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi,

transakcje odrzucone bądź nieautoryzowane.

Bank nie naliczy i nie przekaże zwrotu od transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako:

a) internetowe przekazy pieniężne,

b) przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

c) przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne)

Szczegóły konta:

– 0 zł za prowadzenie konta bezwarunkowo

– 0 zł za obsługę karty do konta jeśli na konto wpłynie jednorazowo minimum 500 zł i nie będzie kredyt, pożyczka, depozyt ani wpływ z innego rachunku należącego do Ciebie

– 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą jeśli na konto wpłynie jednorazowo minimum 500 zł i nie będzie kredyt, pożyczka, depozyt ani wpływ z innego rachunku należącego do Ciebie

– 0 zł za przewalutowanie przy płatności karta do konta

Dodaj komentarz