Zgarnij voucher sodexo 300 zł i 360 zł zwrotu z Turbokartą od Santander Consumer Bank

Promocja turbokarta z voucherem sodexo przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki uczestnictwa w promocji. Warunki znajdziesz poniżej.

Promocja trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Natomiast zwrot 360 zł to promocja bezterminowa. Premią jest nagroda pieniężna za realizację transakcji bezgotówkowych, dokonywanych kartą kredytową TurboKARTA i zaksięgowanych w danym okresie rozliczeniowym w wysokości:
1) 5% wartości transakcji w samodzielnych myjniach samochodowych, tj. nie funkcjonujących w ramach stacji paliw
2) 3 % wartości transakcji w restauracjach
3) 1% wartości transakcji na stacjach paliw

Voucher Sodexo – łącznie 300 zł.

Warunkiem udziału w promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) w okresie obowiązywania promocji złóż wniosek i zawrzyj z bankiem umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa TurboKARTA.

2) w ciągu 30 dni przynajmniej raz zaloguj się do serwisu bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej;

3) wykonaj dowolną liczbę transakcji bezgotówkowych kartą kredytową o wartości minimum 500 zł w danym miesiącu kalendarzowym. Zalicza się transakcje zrealizowane w ciągu 4 miesięcy licząc od miesiąca, w którym zawarłeś umowę;

4) nie możesz mieć zadłużenia z tytułu umowy w kwocie wyższej niż 50 zł i dłuższej niż 10 dni na dzień przyznania nagród,

5) nie znajdujesz się w okresie wypowiedzenia umowy o kartę na dzień przyznania nagród

Nagrodą w Promocji jest Open eVoucher Sodexo w postaci elektronicznego e-kodu o wartości 100 zł , która może zostać przyznana maksymalnie 3 razy w okresie 4 miesięcy od podpisania umowy, po spełnieniu warunków.

  • Każdy e-kod zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości SMS do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonałeś transakcji
  • Możesz otrzymać maksymalnie 3 nagrody
  • Pula nagród jest ograniczona i wynosi maksymalnie 4500 Voucherów o wartości 100 zł każdy.
  • Nagrodę otrzyma pierwszych 1500 klientów, którzy zawrą umowę w okresie trwania promocji oraz spełnią warunki opisane wyżej.

W celu wykorzystania Vouchera Sodexo, wpisz jego numer w miejscu „wpisz kod” na stronie openevoucher.sodexo.pl.

360 zł zwrotu za zakupy. Aby uzyskać musisz :

1) spełnij warunki wymienione na samym początku

2) dokonaj transakcji w czasie trwania programu

3) spłacaj terminowo wymaganą minimalną kwotę za poprzedni okres rozliczeniowy karty

Premia pomniejsza zadłużenie na rachunku karty lub w przypadku występowania dodatniego salda stanowi nadpłatę i jest naliczana jeden raz w miesiącu. Jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 30 zł w jednym okresie rozliczeniowym. Nadwyżka ponad kwotę 30 zł nie przechodzi do rozliczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Premia jest zwolniona z podatku dochodowego.

Dodaj komentarz