Ubezpiecz auto i opony z mBankiem. Otrzymaj premię 100 zł

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji, spełnią łącznie następujące warunki:

1. mają konto w mbank

2. jeśli nie mają konta, otworzą je TUTAJ

3. w okresie trwania promocji zawrą umowę o pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC poprzez serwis transakcyjny, aplikację mobilną banku lub konsultanta call center Uniqa,

3. nie skorzystają z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy ubezpieczenia pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC w ciągu 30 dni od jej zawarcia,

4. podczas zawierania umowy ubezpieczenia wybiorą opcję dodatkową w postaci ubezpieczenia opon.

Promocja trwa od 15.03.2023 r. do 17.05.2023 r. Zakończenie promocji nie wpływa na prawa nabyte przez w okresie jej trwania.

Aby skorzystać z promocji:

• w okresie promocji zawrzyj umowę o pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC poprzez serwis transakcyjny, aplikację mobilną banku, konsultanta call center Uniqa lub przy pomocy doradcy w placówce mBanku

• podczas zawierania umowy ubezpieczenia wybierz opcję dodatkową w postaci ubezpieczenia opon

• opłać polisę lub 1 ratę

zwrot 100 zł otrzymasz na swój rachunek rachunek, z którego bank pobrał składkę za pakiet ubezpieczenia

• jeśli złożysz wniosek od 16.04.2023 r. do 17.05.2023 r. zwrot otrzymasz najpóźniej do 15.07.2023 r.

• Uzyskany zwrot podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczenie możesz kupić nawet 6 miesięcy do przodu/przed końcem obecnej ochrony/ przed końcem posiadanej polisy.

Co zyskasz z Assistance Midi?

  • Pomoc w razie wypadku i awarii w Polsce
  • Naprawę na miejscu zdarzenia (do 300 zł)
  • Holowanie uszkodzonego samochodu ( do 75 km)
  • Samochód zastępczy (maksymalnie na 2 dni).
  • Przewóz, opiekę i leczenie zwierzęcia domowego, które
    podróżowało w ubezpieczonym aucie

WARIANTY ASSISTANCE do wyboru:

Dodaj komentarz