Nawet 1700 zł nagrody za firmowe BIZnest Konto w Nest Bank w tym 500 zł zwrotu za paliwo + 800 zł w bonie do Allegro

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka warunków

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3.  z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i stowarzyszenia, które nie posiadały konta firmowego w Nest Bank od dnia 1 stycznia 2021 roku lub w momencie trwania promocji

4. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji 

Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię

1. Złóż wniosek o BIZnest Konto wraz z kartą pamiętaj że promocja jest dostępna do 30 kwietnia 2024 roku

2. Kolejny krok to wykonanie przelewu autoryzacyjnego lub oczekiwanie na kuriera który przywiezie umowę do podpisu lub można wskazać konkretna placówkę banku w której podpiszesz dokumenty

3. Umowę należy podpisać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku

4. Pamiętaj aby wyrazić zgody wymagane w regulaminie promocji 

Do 500 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw

1. Spełnij wszystkie powyższe warunki pamiętając o wyrażeniu zgód wymaganych w promocji

2. Jest to premia pieniężna na zasadzie zwrotu części kwoty wydanej na zakupy na stacjach paliw zwrot ten wynosi 25% łącznej kwoty transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartą na stacjach paliw w danym miesiącu kalendarzowym ale nie więcej niż 100 zł w miesiącu

3. Premia będzie przysługiwała przez pierwsze pięć miesięcy przy czym pierwszym miesiącem jest miesiąc otwarcia konta łączna wartość nagrody w ramach tzw. moneybacku za paliwo to 500 zł

4. Przez stację paliw bank rozumie punkt handlowo-usługowy na terenie Polski który zajmuje się sprzedażą paliw lub ładowaniem samochodów elektrycznych w tym punkty ładowania samochodów elektrycznych

5. Wypłata premii pieniężnej przez bank nastąpi na konto firmowe w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego za który została naliczona

Jak zdobyć premie 400 zł ?

1. Należy złożyć wniosek o BIZnest Konto wraz z terminalem płatniczym

2. Zawrzeć umowę o terminal nie później niż w okresie 60 dni od dnia złożenia wniosku

3. Wyrazić zgody marketingowej wymagane w promocji

4. Należy wskazać rachunek firmowy w umowie o terminala do otrzymywania rozliczeń

Wysokość premii uzależniona jest od obrotu na terminalu :

100 zł za obrót 5 000 zł – 7 999,99 zł

200 zł za obrót 8 000 zł – 9 999,99 zł

300 zł za obrót 10 000 zł – 14 999,99 zł

400 zł za obrót 15 000 zł i więcej

Po spełnieniu warunków promocji do końca piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiła aktywacja terminala zostanie wypłacona premia od 100 do 400 zł na konto firmowe otworzone w promocji

Premia 800 zł do Allegro za założenie konta firmowego na platformie Allegro

1. Zarejestruj się na stronie Allegro jako nowe Konto Firma

2. Pamiętaj o wykorzystaniu linku otrzymanego z Nest Banku 

3. Następnie w okresie trwania promocji czyli do 29 lutego 2024 roku lub wyczerpania się puli nagród wynoszącej 50 tys. zł wystaw na swoim koncie firmowym Allegro przynajmniej jedną ofertę sprzedaży

4. Przekazania nagrody w postaci Karty Podarunkowej Allegro będzie możliwe po upływie 7 dni roboczych od spełnienia warunków promocji Kod na Kartę Podarunkową w formie elektronicznej zostanie przekazany na adres e-mail, podany do wiadomości Allegro

BIZnest Konto to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Nest Bank

Dodaj komentarz