1000 zł premii pieniężnej do VeloKonto Firma od VeloBank + 650 zł premii dodatkowo za konto osobiste

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka prostych warunków:

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Wyraź zgody wymagane regulaminem promocji

4. Promocja dostępna będzie do 31 maja 2024 roku przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie posiadających rachunku firmowego w VeloBanku otwartego przed 15 stycznia 2024 rokiem

Jak zdobyć 600 zł premii ?
1. Należy złożyć wniosek promocyjny o otwarcie VeloKonta z VeloSkarbonka
2. Złóż wniosek o VeloKonto wraz z VeloSkarbonką w pełni online
3. Wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji 

Jak wygląda nagroda 600 zł premii?

1. W promocji jest tzw. moneyback czyli zwrot kwoty równej 10% wartości transakcji bezgotówkowych na VeloKoncie można ich dokonać za pomocą :

– karty do konta

– BLIK

2. Maksymalna kwota zwrotu wynosi 100 zł za każde 30 dni od daty otwarcia VeloKonta i następujące dalej po sobie cykle 30 dniowe

3.Nagroda będzie wypłacana na VeloSkarbonkę maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych po spełnieniu wszystkich warunków promocji

Premia 50zł ? skorzystaj z kodu polecenia

Jeżeli już posiadasz VeloKonto to również możesz skorzystać z tej oferty

1. Złóż wniosek o otwarcie konta z kodem polecenia

2. Taki kod polecenia pozyskać możesz od innego klienta banku uczestniczącego w programie promocji

3. Takie konto można założyć przez serwis bankowości internetowej

4. Pamiętaj aby aktywować konto do 29 lutego 2024 roku

5. Pamiętaj aby wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji oraz nie odwołuj udzielonych zgód

6. Należy pamiętać aby we wniosku podać kod polecenia by zdobyć 50 zł premii oraz w każdym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta zapewnić wpływ na VeloKonto w wysokości 2000 zł w formie jednorazowej a nie sumy wpływów

Nie możesz być posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w VeloBank od dnia 31 grudnia 2022 roku jeśli chcesz skorzystać promocji i z kodu polecenia

Nagroda zostanie wypłacona na konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki promocjiPremia 1000 zł do do rachunku firmowego ?

1.Złóż wniosek promocyjny o VeloKonto Firma

2.Podpisz umowe o Velokonto Firma możesz zrobić to na dwa sposoby na selfie lub poprzez konsultanta banku

3.Oby otrzymać premie należy utrzymywać na VeloKonto Firma średnie saldo na poziomie minimum 3000 zł oraz wykonywać z niego przynajmniej jeden przelew w miesiącu do ZUS i US

Jak wygląda premia z Velobank Firma ?

Premia 120 zł na start za fakt podpisania umowy o konto

Premia 400 zł za skorzystanie z oferty kredytowej jest to wypłacana jednorazowo, płatna w następnym miesiącu po uruchomieniu kredytu w zamian za zawarcie pierwszej umowy kredytu w rachunku bieżącym na minimum 100 tys zł. 

Premia 120 zł za umowę na terminal płatniczy wypłacana jednorazowo po podpisaniu umowy o terminal z firmą Planet Pay

Premia 35 zł miesięcznie za transakcje bezgotówkowe przez okres 6 miesięcy za wykonywanie transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1000 zł miesięcznie bank będzie przyznawał premie w wysokości 35 zł

Premia 10 zł miesięcznie za utrzymanie salda na rachunku przez okres 6 miesięcy za utrzymanie średniego salda powyżej 20000 zł na rachunku firmowym bank będzie przyznawał premie w wysokości 10 zł

Premia za spełnienie powyższych warunków będzie wypłacana do 15 dnia kolejnego miesiąca aby ją otrzymać w dniu przyznania premii należy posiadać VeloKonto Firma pamiętaj aby otrzymane premie rozliczyć jako dochód firmy zgodnie z wybraną metodą opodatkowania

Pamiętaj o spełnieniu warunków promocji oraz regulaminu, nie odwołuj udzielonych zgód w czasie trwania promocji

Konto w VeloBank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na VeloBank