Premia 550 zł od mBank za eKonto osobiste + 7% na rachunku Moje Cele

W promocji możesz wziąć udział jeśli spełnisz warunki

1. Aby przystąpić i skorzystać z promocji należy być osobą pełnoletnią

2. Osoba zgłaszająca się do promocji musi być nowym klientem banku mBank

3. Wyrazić zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym 

Premia w bonie do Allegro oraz Media Expert

Osoby w wieku 18-24 lata mogą przystąpić do promocji w mBank

1. Promocja trwa do dnia 19 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania puli nagród, których jest 2500 szt. bonów do Allegro oraz 2500 szt. bonuów do Media Expert

2. Zarejestruj się w promocji na stronie mBanku oraz uruchom usługi „Moje cele” oraz „mOkazje”

3. Złóż wniosek o eKonto wraz z kartą  VISA za pomocą aplikacji mobilnej

4. Następnie należy zawrzeć umowę możesz wybrać w jaki sposób chcesz to zrobić

5. Po podpisaniu umowy należy dokonać min. 5 płatności telefonem w miesiącu, w którym założone zostało konto lub do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym konto zostało otwarte

Nagroda będzie dostępna w serwisie oraz aplikacji przez 60 dni

Jak zdobyć premię ?

1. Złóż wniosek o eKonto otwarcie rachunku osobistego w mBank do dnia 7 lutego 2024 

2. Do wniosku o eKonto dodaj kartę oraz pamiętaj o uruchomieniu we wniosku usługi „Moje cele”.

3. Zawrzeć umowę z bankiem można na dwa sposoby :

na selfie konto otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu osobistego

przez e-dowód konto otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz Twojego e-dowodu

4. Pierwsza nagroda czyli 20 zł premii otrzymasz jeżeli wykonasz w tym czasie min. 4 płatności telefonem

5. Druga nagroda czyli 20 zł premii otrzymasz jeśli wykonasz w tym czasie min. 4 przelewów na telefon, za przelew na numer telefonu rozumie się przelew wykonany z aplikacji mobilnej na dowolny numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK

6. Trzecia nagroda to 20 zł premii otrzymasz jeśli w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego będziesz miał aktywny cel oszczędnościowy powiązany z kontem promocyjnym i aby konto którego saldo w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego wynosi min. 50 zł

7. Czwarta nagroda i ostatnia to premia w kwocie 140 zł zostanie wypłacona jeżeli spełnione zostaną wszystkie powyższe warunki dla premii pierwszej, drugiej oraz trzeciej

8. Jeżeli otworzysz eKonto możliwości na selfie lub przez e-dowód oraz spełnione zostaną warunki do otrzymania wszystkich premii czeka na ciebie dodatkowy bonus w wysokości 150 zł

7% na rachunku oszczędnościowym Moje cele

Oprocentowanie na rachunku do regularnego oszczędzania 7% do kwoty 50 tys. zł będzie obowiązywało przez miesiąc aktywacji konta oraz 3 kolejne pełne miesiące kalendarzowe o ile konto zostało otworzone przez selfie albo e-dowód, w pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi 5,5%

To masz za darmo w mBank :

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za obsługę karty

0 zł za wybór wizerunku karty

0 zł za przelewy Elixir wykonywane w bankowości internetowej i mobilnej

0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Szczegółowe opłaty można znaleźć na mBank

Dodaj komentarz