1000 zł premii za opłacanie ZUS z Konta Mój Biznes w Millennium Bank + 500 zł za założenie firmy

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji

Konto Firmowego w Millennium z premią

1. Osoba która chce skorzystać z promocji Millennium musi spełnić warunki :

– prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub ją zarejestrują w trakcie promocji poprzez bankowość Millenet

– wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji oraz nie odwołuj ich w czasie jej trwania

2. Wykluczone są osoby które posiadały konto firmowe w Millennium Bank od 1 stycznia 2020 roku

Jak wygląda premia ?

Możesz uzyskać dwie premia a dokładnie

  • do 1000 zł, 200 zł miesięcznie za płatności do ZUS z formatki ZUS w Millenet lub Aplikacji mobilnej w każdym z 5 miesięcy liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes
  • do 500 zł, 100 zł miesięcznie za założenie firmy wraz z Kontem Mój Biznes za pomocą kanałów zdalnych: Millenet lub Aplikacji mobilnej, wraz ze skuteczną rejestracją działalność w bazie CEIDG, Firma i konto firmowe muszą być otwarte nie później niż ostatniego dnia trwania promocji i należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach czas otwarcia firmy z kontem może trwać do 3-4 dni roboczych

Aby otrzymać premie należy jeszcze spełnić warunki

  • należy zalogować się do aplikacji mobilnej najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Mój Biznes
  • zapewnić wpływy z zewnątrz na Konto Mój Biznes na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzone zostało konto
  • wykonać płatności kartą debetową wydaną do konta na łączną kwotę min. 500 zł w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzone zostało konto

Jeśli w danym miesiącu nie zostaną spełnione warunki wpływu jak i płatności premia za dany miesiąc nie zostanie wypłacona, wypłata nagrody nastąpi do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło naliczenie premii.

Premia z Millennium

1.Należy wypełnić wniosek o konto Millennium razem z kartą do konta

2.Promocja trwa do 31 stycznia 2024 roku lub do wyczerpania 12 000 wniosków

3.Pamiętaj oby wyrazić wszystkie wymagane zgody obowiązujące w promocji

4.Następnie należy podpisać umowę o konto wraz z kartą Online

Jak wygląda premia ?

Pierwsza nagroda w postaci 100 zł premii pieniężnej zostanie przyznana w zamian za podpisanie umowy o konto Millennium 360° wraz z kartą

W ciągu 14 dni od podpisania umowy należy zasilić konto Millennium kwotą jednorazową min. 1000 zł kolejnym krokiem jest zalogowanie się min. 1 raz do aplikacji mobilnej Banku Millennium oraz systemu transakcyjnego Millenet,wykonanie min. 5 płatności bezgotówkowych kartą debetową wydaną do konta lub BLIK na kwotę min. 360 zł.

Druga nagroda w postaci premii pieniężnej w wysokości 200 zł lub 400 zł otrzymasz jeśli :

zalogujesz się min. 1 raz do aplikacji mobilnej Banku Millennium

-wykonasz min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub BLIK na łączną kwotę min. 360 zł,

– należy zasilić konto kwotą min. 1000 zł , gdy chcesz zgarnąć 400 zł premii musi to być wpływ z wynagrodzenia np : pensji, renty, emerytury natomiast gdy chcesz zgarnąć 200 zł premii wystarczy zwykły przelew z innego banku

Jeśli chodzi o premie pierwsza w wysokości 100 zł zostanie przekazana do końca lutego lub marca 2024 druga premia w wysokości 200 zł, za zwykły wpływ lub 400 zł za wpływ z wynagrodzenia do końca maja lub czerwca 2024

W Bank Millennium to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– wpłaty we wpłatomatach Millennium

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

– wypłaty z bankomatów w Polsce

Pozostałe opłaty można sprawdzić na Bank Millennium

Dodaj komentarz