Premia 500 zł z eKonto od mBank + 8% na rachunku Moje Cele

Promocja trwa do dnia 23 listopada 2023 roku lub do wyczerpania puli nagród, których jest 2500 szt. bonów do Allegro oraz 2500 szt. bonów do Media Expert

W promocji możesz wziąć udział jeśli spełnisz warunki :

1) Aby przystąpić i skorzystać z promocji należy być osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat ale nie ukończyła 24. roku życia

2) W okresie od 01.01.2020  nie posiadała rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBank ani nie posiada go w dniu przystąpienia do promocji

3) Dokona zgłoszenia w promocji w okresie do dnia 23 listopada 2023 roku do momentu wyczerpania się puli nagród w banku mBank

4) Złoży wniosek o konto osobiste wraz z kartą za pomocą aplikacji mobilnej i dostępem do bankowości elektronicznej podpisz umowę o konto w wyżej wymienionym czasie

5) Zawrze umowę o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku oraz zarejestrować swój udział w promocji 

6) Wyrazić zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym 

Jak zdobyć pełne 500zł premii ?

Jak uzyskać pierwsza premie 150 zł ?

1. Złóż wniosek o eKonto otwarcie rachunku osobistego w mBank wraz z kartą do 23 listopada 2023 roku

2. Zarejestrowaniu się w promocji „Łap bony od mBank” i uruchom we wniosku usługi „Moje cele” oraz „mOkazje”

3. Zawrzeć umowę z bankiem można na dwa sposoby :

na selfie konto otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem zdjęcia Twojej twarzy i zdjęcia Twojego dowodu osobistego

przez e-dowód konto otwarte na podstawie umowy, którą zawrzesz z wykorzystaniem aplikacji eDO App oraz Twojego e-dowodu

4.Następnie należy dokonać min. 5 płatności telefonem w miesiącu w którym założone zostało konto lub do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym konto zostało otwarte

Nagrody będą wydawane za pośrednictwem mOkazji w serwisie transakcyjnym, nagroda będzie dostępna w serwisie oraz aplikacji przez 60 dni

Jak zdobyć 350 zł premii

spełnij warunki do otrzymania pierwszej nagrody

1. Należy złożyć wniosek o konto do 27 września 2023 roku wraz z kartą do promocji „Bo mogę więcej”

2. Należy również uruchomić we wniosku usługi „Moje cele”

3. W jaki sposób zdobywa się premie :

– pierwsza premia 20zł należy dokonać min. 4 płatności telefonem

– drugie 20 zł premii otrzymasz jeżeli wykonasz w tym czasie dokonać min. 4 przelewy na telefonem, za przelew na numer telefonu rozumie się przelew wykonany z aplikacji mobilnej na dowolny numer telefonu odbiorcy zarejestrowany w usłudze BLIK

– trzecia premia 20zł otrzymasz jeżeli w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta promocyjnego będziesz posiadał aktywny cel oszczędnościowy

– czwarta premia 140zł zostanie wypłacona jeżeli spełnione zostaną wszystkie powyższe warunki dla premii pierwszej, drugiej oraz trzeciej

Jeśli otworzysz eKonto na selfie lub przez e-dowód oraz spełnione zostaną warunki do otrzymania wszystkich czterech premii, możesz uzyskać dodatkową premie w wysokości 150 zł wypłacany na konto otwarte w promocji

Rachunek oszczędnościowy Moje Cele 8% na którym możesz umieścić środki do kwoty 50 tys. zł będzie obowiązywało przez miesiąc aktywacji konta oraz 3 kolejne pełne miesiące kalendarzowe o ile konto zostało otworzone przez selfie albo e-dowód, promocyjne oprocentowanie naliczane jest gdy suma wpływów w bieżącym miesiącu jest wyższa co najmniej o 100 zł od sumy obciążeń

To masz za darmo w mBank :

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za obsługę karty

0 zł za wybór wizerunku karty

0 zł za przelewy Elixir wykonywane w bankowości internetowej i mobilnej

0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Szczegółowe opłaty można znaleźć na mBank.

Dodaj komentarz