6,5% na Rachunku Oszczędnościowym Plus w PKO BP + premia 600 zł za założenie konta

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełnisz kilka prostych warunków:

1) z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3) należy wyrazić zgody marketingowe obowiązujące w promocji

Co należy zrobić aby osiągnąć oprocentowanie 6,5% dla kwoty do 250 tys. zł na Rachunku Oszczędnościowym Plus?

1. należy założyć Rachunek Oszczędnościowym Plus oraz konto osobiste

2. wyrazić zgody marketingowe wymagane w regulaminie promocji

3. wpłacenie na konto oszczędnościowe nowych środków pieniężnych

4. oprocentowanie to będzie obowiązywało przez pierwsze 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków na rachunek oszczędnościowy dla kwoty nie większej jak 250 tys. zł

Do promocji można przystąpić najpóźniej do 28 września 2023 roku.

Rachunek Oszczędnościowy Plus oferowany przez PKO BP prowadzony jest za 0 zł, pierwsza wypłata z rachunku w miesiącu jest bezpłatna.

Jak zdobyć premie 200zł?

1. zarejestruj się w promocji

2. złożyć wniosek o otwarcie rachunku osobistego Konto za Zero wraz z kartą

3. zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj kartę do 30 września 2023 roku

4.następnie w każdym z 3 kolejnych miesięcy dokonać min. 5 płatności bezgotówkowych wydaną do konta kartą lub płatności z użyciem kodu BLIK

Łączna pula nagród to tylko 3000 sztuk

Do promocji mogą dołączyć osoby nieletnie, premia 200zł + 200zł należy spełnić warunki :

spełnij warunki do otrzymania pierwszej nagrody

wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych wydaną do konta kartą lub płatności z użyciem BLIK’A

1. należy złożyć wniosek o otwarcie rachunku osobistego PKO Konto Dziecka lub Konto dla Młodych wraz z kartą

2. dokonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą

3. w przypadku Konta dla Młodych dopuszczalne są również transakcje zbliżeniowe BLIK

Można zdobyć maksymalnie dwa takie vouchery za założenie kont swoim dzieciom.

Konto w PKO BP to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na PKO BP