Premia 2900 zł za Konto Firmowe Godne Polecenia w Santander Bank Polska 500 zł na start od eBroker + 2400 zł za aktywność + 600 zł za konto osobiste

Udział mogą wziąć osoby które spełniają poniższe warunki :

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Promocja przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

4. Aby przystąpić do promocji należy w okresie do 31 marca 2024 roku wypełnić na dedykowanej stronie promocji wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą wydawaną do rachunku

500 zł premii na start za płatności BLIK i logowanie do aplikacji mobilnej

Do promocji może przystąpić każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarcząnieposiadająca jakiegokolwiek rachunku firmowego w SBP od dnia 1 stycznia 2023 roku

Promocja nazywa się „Zyskaj BONUS z Kontem Firmowym Godnym Polecenia” dzięki której zyskasz 500 zł premii w gotówce wypłacanej na konto bankowe

Aby wziąć w udział w promocji w celu uzyskania premii 500 zł od firmy eBroker należy do 29 lutego 2024 roku spełnić poniższe warunki

 • zarejestrować konto w serwisie eBroker Partner, zaakceptować regulamin promocji a następnie aktywować konto w serwisie organizatora
 • złożyć wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą wydawaną do rachunku do wyboru masz kartę MasterCard Business Debit oraz kartę VISA Business Electron oraz z usługami bankowości Mini Firma za pośrednictwem linku umieszczonego na koncie w serwisie eBroker Partner
 • podać adres e-mail zgodny z adresem e-mail podanym we wniosku o konto

Pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych i że umowę należy podpisać najpóźniej do dnia 11 marca 2024 roku

Jak wygląda premia i co należy zrobić?


Pierwsza premia w wysokości 250 zł należy w terminie do 29 marca 2024 roku pobrać aplikację mobilną banku Santander mobile aktywować ją i co najmniej raz zalogować się do niej oraz wyrazić dla banku zgodę na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych najlepiej zrobić to już na etapie wypełniania wniosku o konto

Druga premie w wysokości 250 zł będzie przyznana jeżeli w terminie do 29 marca 2024 roku zostaną wykonane co najmniej trzy dowolne transakcje takie jak :

 • przelew dyspozycja posiadacza konta, na podstawie której bank zobowiązany
  jest do obciążenia jego rachunku określoną kwotą oraz uznania tą
  kwotą rachunku wierzyciela, przelewem uprawniającym do otrzymania
  drugiej części bonusu nie jest przelew do ZUS ani przelew na inny
  rachunek prowadzony przez bank
 • transakcja BLIK  płatność w punkcie handlowo-usługowym lub w Internecie przy użyciu usługi BLIK powiązanej z kontem otwartym w ramach akcji przy czym transakcją BLIK uprawniającą do otrzymania drugiej części bonusu nie jest transakcja BLIK wykonywana na numer telefonu
 • płatność kartą bezgotówkowa płatność w punkcie handlowo-usługowym lub w
  Internecie w tym płatności telefonem umożliwiającym realizację płatności bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej do Konta Firmowego Godnego Polecenia

Gdy spełnisz wszystkie warunki promocji to organizator powiadomi cie o przyznaniu nagrody najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 roku przesyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji w promocji przelew premii na konto zostanie zrealizowany najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku

Co zrobić aby zyskać premie 1200 zł premii za płatności + do 1200 zł za umowę kredytu/leasingu/na terminal ?

Przystąpić do promocji może każda osoba prowadząca prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku bieżącego w Santander Bank Polska od dnia 1 stycznia 2022 do dnia przystąpienia do promocji i nie osiągająca przychodów wyższych aniżeli 10 mln zł rocznie. Okres karencji został skrócony o prawie 2 lata, wystarczy zatem być zupełnie nowym klientem banku albo takim, który pozbył się skutecznie rachunku firmowego w Santander Bank Polska do końca 2021 roku

Do 31 marca 2024 roku należy wypełnić na dedykowanej stronie promocji wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą i zaakceptuj wymagane zgody

Premia w wysokości 1200 zł 

 • należy dokonywać płatności kartą wydaną do konta firmowego, za takie płatności bank zwróci na konto 3% wydanej kwoty w danym miesiącu jednak nie więcej jak 200 zł miesięcznie
 • zwrot będzie przysługiwał przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od otwarcia konta pod warunkiem, że dokonasz minimum jednego przelewu na ZUS z rachunku firmowego otwartego w ramach promocji maksymalnie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania promocyjnych płatności, do uzyskania maksymalnego miesięcznego zwrotu w wysokości 200 zł należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta na kwotę łączną min. 6000 zł w danym miesiącu

Za 300 zł premii za podpisanie umowy kredytu

Premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy kredytu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za podpisanie umowy leasingu lub umowy pożyczki

Premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy leasingu lub umowy pożyczki na kwotę min. 10000 zł nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za podpisanie umowy o terminal płatniczy

Kolejna premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy o terminal płatniczych nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za uruchomienie usługi eKsięgowość

Aby otrzymać 300 zł należy włączyć eKsięgowość w swojej bankowości internetowej, podając dane firmy, następnie należy połączyć z nią konto firmowe otwarte w ramach promocji w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia w którym przystąpisz do promocji. Połączenie konta z eKsięgowością w bankowości internetowej musi być aktywne przynajmniej do czasu wypłaty bonusu. Premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy. Warunkiem wypłaty premii jest wykonywanie comiesięcznych przelewów na rzecz ZUS do 20-go dnia miesiąca

Powiększ premię o 600 zł

Jak przystąpić do promocji i zgarnąć premie ?
1. Należy złożyć wniosek przez Internet o Konto Santander
2. Do wniosku o konto należy dodać kartą debetową i usługi Santander Online
3. Wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji i utrzymaj w całym okresie trwania promocji

Umowę możesz zawrzeć poprzez :

– pierwsza metoda jest to kurier gdzie umowa papierowa podpisywana jest w obecności kuriera a konto aktywowane po powrocie dokumentów do banku

– druga metoda na selfie podpisanie umowy następuje online po zeskanowaniu dowodu osobistego i wykonaniu zdjęcia swojej twarzy

Umowę o konto wraz z kartą i usługami Santander Online należy zawrzeć najpóźniej do 10 stycznia 2024 roku dla wniosków z grudnia oraz do 10 lutego 2024 roku dla wniosków ze stycznia

Jak otrzymać premie ?

Pierwsza premia w wysokości 150 zł

Należy spełnić wszystkie opisane warunki które są powyżej oraz :

zalogować się przynajmniej raz do aplikacji Santander mobile

dokonać płatności kartą debetową lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł

Pierwszą nagrodę otrzymasz do 31 marca 2024 roku dla wniosków z grudnia lub do 30 kwietnia 2024 roku dla wniosków ze stycznia na otworzone konto osobiste

Druga nagroda w wysokości 150 zł

Druga nagroda w wysokości 150 zł w gotówce wypłacanej przelewem na konto, oprócz spełnienia warunków należy należy dodatkowo w trzecim oraz czwartym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku spełnić warunki

– zalogować się przynajmniej raz do aplikacji Santander mobile

dokonać płatności kartą debetową lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł

– zapewnić wpływy na konto w kwocie łącznej min. 1000 zł w przypadku gdy masz 26 lat i więcej

Nagroda 150 zł zostanie wypłacona najpóźniej do 31 maja 2024 roku dla wniosków z grudnia lub do 30 czerwca 2024 roku dla wniosków ze stycznia na konto osobiste

Premia w kwocie 200 zł

Nagroda w wysokości 200 zł wypłacana przelewem na konto zostanie przyznana jeżeli w każdym z czterech wyżej wymienionych miesięcy dokonasz min. 10 płatności kartą lub BLIK, nie są uwzględniane przelewy na telefon BLIK

Nagroda 200 zł zostanie wypłacona najpóźniej do 31 maja 2024 roku dla wniosków z grudnia lub do 30 czerwca 2024 roku dla wniosków ze stycznia na konto osobiste

100 zł w bonie za założenie konta z kodem polecenia + 500 zł co miesiąc za polecenia

Za moment przystąpienia do promocji bank uznaje datę podpisania umowy o dany produkt oraz użycie kodu polecenia

Nagrody w niniejszej promocji jest elektroniczna karta podarunkowa do wykorzystania na zakupach lub bilety do kina

– Biedronka – 100 zł

– Decathlon – 100 zł

– RTV Euro AGD – 100 zł

– Zalando – 100 zł

– Cinema City – 4 bilety do kina

Według programu poleceń bonus o wartości 100 zł za założenie konta może zyskać każda polecona osoba nie posiadająca konta w Santander Bank Polska w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Promocja trwa do 31 stycznia 2024 roku oferta jest bardzo korzystna a warunki proste do spełnienia

Jak otrzymać premie ?

– należy w terminie do 31 stycznia 2024 roku złożyć wniosek o Konto Santander wraz z kartą debetową oraz usługą Santander Online

– pamiętaj aby wyrazić zgody wymagane w regulaminie promocji i nie odwołaniu ich w czasie trwania promocji

w ciągu 30 dni od otworzenia konta nastąpi logowanie do Santander online gdzie należy podać specjalny kod polecenia logowania do Santander

– do końca kolejnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy wykonać płatności kartą wydaną do konta na łączną kwotę min. 300 zł 

Nagroda zostanie udostępniona w bankowości internetowej w czasie 5 dni roboczych od dnia kiedy zostaną spełnione warunki programu. Nagrodę należy wybrać w czasie 30 dni od jej udostępnienia

Po otworzeniu konta osobistego możesz przystąpić do programu poleceń i wygenerować swój kod polecenia i polecać inne osoby, za każde skuteczne polecenie bank wypłaci 100 zł bonusu jednak nie więcej jak 500 zł łącznie w danym miesiącu kalendarzowym, dlatego tak ważne jest spełnienie wszystkich warunków i udzielenie zgód

To masz za ze darmo :

 • 0 zł za prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia
 • 0 zł za przelewy krajowe w systemie Elixir
 • 0 zł za przelewy zagraniczne SEPA w EUR
 • 0 zł za zlecenia stałe realizowane na konto w innym banku
 • 0 zł za polecenia zapłaty realizowane na konto w innym banku
 • 0 zł za smsKody autoryzacyjne
 • 0 zł za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w PLN
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Santander Bank Polska

Dodaj komentarz