Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Bank z oprocentowaniem 5,5% do 200 tys. zł + 500 zł premii w gotówce za konto

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz warunki:

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocji


Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Bank z oprocentowaniem 5,5% 

1. Załóż Konta Mega Oszczędnościowego w Alior Banku

2. Konto Mega Oszczędnościowe można założyć już podczas składania wniosku o Konto Jakże Osobiste 

3. Na Koncie Mega Oszczędnościowym zyskasz oprocentowanie do 5,5% w skali roku

4. Obecnie przez okres 3 miesięcy zyskasz :

  • 3,5% do 200 tys. zł dla nowych środków bez żadnych dodatkowych warunków
  • 5,5% do 200 tys. zł dla nowych środków o ile dodatkowo posiadasz konto osobiste w Alior Bank i wykonasz min. 5 płatności bezgotówkowych kartą w każdym miesiącu wchodzącym w skład okresu promocji Konta Mega Oszczędnościowego
5. Jeśli jesteś zainteresowany promocja będzie dostępna do dnia 19 lutego 2024 roku
6. Oprocentowanie przez ten okres będzie wynosiło od 3.5% do 5,5% ale przy założeniu, że będą to nowe środki względem salda z dnia 17 stycznia 2024 roku nie dotyczy to nowych klientów Alior Banku, którzy nie mieli w tym czasie konta. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego dla wszystkich środków zgromadzonych na Koncie Mega Oszczędnościowym będzie obowiązywało oprocentowanie standardowe
Jak uzyskać premie 500zł ?

1.  Należy złożyć wniosek o Konto Jakże Osobiste z kartą

2. Należy wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

3. Następnie należy zawrzeć umowę o konto z kartą

4.Umowę należy podpisać najpóźniej w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o konto

5. Jeśli zawierasz umowę poprzez selfie czyli poprzez proces potwierdzania tożsamości oraz wyrażasz zgody wymagane w promocji Alior Bank wypłaci 50 zł premii

6. Spełnij wymagane warunki oraz pamiętaj że promocja trwa do 31 stycznia 2024 roku

500 zł w gotówce na start za Konto Jakże Osobiste

1. Pierwsza nagroda w wysokości 50 zł za założenia Konta Jakże Osobistego niezależnie w jaki sposób czy to na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej Alior Online lub aplikacji Alior Mobile oraz wyrażenie zgód marketingowych

2. Drugą nagrodę w wysokości 50 zł  wypełnieniu wniosku o Konto Jakże Osobiste na stronie promocji dojdzie do zawarcia umowy poprzez selfie bank wypłaci dodatkowe 50 zł premii. W przypadku zawarcia umowy poprzez kuriera czy też poprzez przelew premia ta nie przysługuje.

3. Trzecia nagroda podzielona jest na osiem transz, za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji bank przyzna nagrodę w wysokości 50 zł ale nie więcej jak 400 zł w całej promocji, aby otrzymać wypłatę premii na konto należy przez okres 8 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o konto spełniać poniższe warunki

zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Banku

– wykonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub poprzez usługę BLIK na dowolną kwotę

konto należy zasilić kwotą łączną min. 1000 zł przelewem z innego banku lub z konta, którego nie jesteś właścicielem/współwłaścicielem lub pełnomocnikiem w Alior Banku

Alior Bank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Pozostałe opłaty można sprawdzić na w Alior Bank