Otwórz konto W Porządku w Banku Pocztowym i zgarnij 100 zł premii

Promocja trwa w okresie od dnia 4 maja 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 20 000 założonych kont, spełniających warunki do otrzymania nagrody, lecz nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Promocji może wziąć udział każdy, który łącznie spełni następujące warunki:

1) w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia konta nie był posiadaczem ani współposiadaczem innego, dowolnego konta, będącego w ofercie lub obsłudze Banku,

2) w okresie trwania promocji, otworzy w banku konto z dostępem do bankowości internetowej lub mobilnej,

3) wyrazi łącznie:

a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bank w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, po ustaniu celu ich zebrania,

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bank, w celu marketingu produktów lub usług podmiotów z nim współpracujących,

c) zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym mailową na adres

e-mail oraz smsem,

d) zgodę na wykorzystywanie przez bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, w celu marketingu bezpośredniego,

4) nie wniesie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług świadczonych przez bank,

5) poda poprawny i należący do niego numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

Nagrodą jest kwota pieniężna, przekazywana poleceniem przelewu na konto w wysokości 100 zł lub 50 , w zależności od tego, czy zostały spełnione warunki. Nagroda jest przyznawana uczestnikowi, który dokonał co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej, na łączną kwotę minimum 100 zł, zrealizowanej i zaksięgowanej na koncie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało założone konto.

Aby otrzymać 100 zł:

1. Otwórz konto z kartą i dostępem do bankowości internetowej lub mobilnej

2. Wyraź zgody marketingowe

3. Aktywuj bankowość internetową lub mobilną

4. Dokonaj dowolnych zakupów przy użyciu karty płatniczej banku pocztowego na Poczcie Polskiej S.A. na łączną kwotę min. 100 zł,

5. Wykonaj min. 1 transakcję bezgotówkową w bankowości internetowej lub mobilnej.

Jeśli nie spełnisz warunków 4 i 5 wartość nagrody wyniesie 50 zł.

Nagroda zostanie przekazana w terminie do 15 dnia trzeciego miesiąca, następującego po dacie założenia konta, jeśli klient spełnił łącznie warunki oraz na dzień wypłaty nagrody posiada czynne konto.

Konto w Porządku
1. Konto bankowe dedykowane dla osób od 26 roku życia

2. Konto osobiste z kartą i płatnościami mobilnymi

3. Z dostępem przez bankowość internetową i mobilną

4. Programy lojalnościowe dla użytkowników kart

5. Unikalna usługa dostarczania gotówki do domu przez listonosza

– 0 zł za kartę do konta jeśli dokonasz płatności bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 300 zł w miesiącu.

– 0 zł za prowadzenie konta, bezwarunkowo.

– 0 zł za przelewy i zlecenia stałe z konta przez bankowość internetową oraz aplikację mobilną.

– 0 zł wypłaty ze wszystkich bankomatów w sieci Planet Cash i PKO BP na terenie kraju.

Dodaj komentarz