Otwórz konto w BNP Paribas aktywnie korzystaj i zarób 500 zł

Promocja trwa w okresie od 17 maja 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 28 maja 2023 r.

W Promocji może wziąć udział uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie jest stroną umowy o konto w dniu składania wniosku o zawarcie takiej umowy w promocji;

2) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zkonto nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;

3) zgłosi udział w promocji na stronie promocji w okresie od dnia 17 maja 2023 roku do momentu osiągnięcia liczby 2000 rejestracji w promocji, lecz nie później niż do dnia 28 maja 2023 roku, poprzez:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;

b. złożenie w formularzu rejestracyjnym oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w promocji i jej przeprowadzenia, upoważni bank do przekazania organizatorowi informacji o spełnieniu warunków do uzyskania nagrody w promocji;

c. przesłanie wypełnionego w powyższy sposób formularza rejestracyjnego poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uczestnik otrzymuje informację o objęciu go Promocją, w postaci potwierdzenia na ekranie komputera oraz e-maila zawierającego link promocyjny, przesłanego na adres podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym;

4) zawrze umowę o konto osobiste z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej na podstawie wniosku złożonego po przekierowaniu za pomocą Linku promocyjnego

6) jest posiadaczem konta osobistego wraz z kartą oraz dostępem do bankowości elektronicznej w dniu przekazania każdej z nagród w promocji.

Zdobądź 500 zł. Jak to zrobić?

1. Od 17.05.2023 r. do 09.06.2023 r.

złóż wniosek o konto osobiste, kartę i dostęp do bankowości elektronicznej do 28.05.2023 r.
– zawrzyj umowę z bankiem i aktywuj kartę do 09.06.2023 r.

W czerwcu 2023 r. możesz otrzymać 70 zł przelewem na konto osobiste.

2. W czerwcu 2023 r.:

– otrzymaj min. 3 wpływy na kwotę min. 250 zł każdy

– zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej, z czego będzie uwzględniane tylko jedno logowanie w ciągu tego samego dnia.
W lipcu 2023 r. możesz otrzymać 215 zł przelewem na konto osobiste.

3. W lipcu 2023 r.:

– otrzymaj min. 3 wpływy na kwotę min. 250 zł każdy

– zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej, z czego będzie uwzględniane tylko jedno logowanie w ciągu tego samego dnia.
W sierpniu 2023 r. możesz otrzymać 215 zł przelewem na konto osobiste.

Szczegóły konta:

– 0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za standardowe krajowe polecenie przelewu w złotych, w bankowości internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych

– 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty

– możliwość wykonania płatności mobilnych (BLIK, Google Pay, Apple Pay itp.)

Wybierz do konta kartę odpowiednią dla Ciebie:

Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy:


a) użytkownik karty nie ukończył 26. roku życia

b) użytkownik karty:
w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą
zalogował się co najmniej 1 raz do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji GOmobile w poprzednim miesiącu kalendarzowym
wyraził zgody na komunikację z bankiem w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej.

Dodaj komentarz