Nawet 2200 zł za otwarcie darmowego konta Biznes od Pekao SA

Do promocji możesz przystąpić do 30 czerwca 2023r włącznie. Udział może wziąć podmiot krajowy (rezydent), będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną.

Do zdobycia jest łącznie 2200 i darmowe konto firmowe przez rok z wieloma atutami.

Za co premia?

1. 3 % zwrotu za transakcje nawet do 600 zł.

– Wykonaj transakcje bezgotówkowe na sumę min. 500 zł miesięcznie wykonanych aplikacją PeoPay lub kartą debetową MasterCard wydaną do rachunku Konto Przekorzystne Biznes w złotych otwartego w ramach niniejszej promocji. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki (max. 100 zł miesięcznie).

2. Do 600 zł za umowę o terminal płatniczy i transakcje na min. 1000 zł miesięcznie z terminala POS na Konto Przekorzystne Biznes

3. Bonus do podpisanej umowy jednorazowo 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o:

kredyt/pożyczkę z gwarancją lub
leasing z Pekao Leasing lub
faktoring z Pekao Faktoring

4. Zgarnij dodatkowe 200 zł za zarejestrowanie się w Księgowości z Żubrem


Aby uzyskać jednorazowo 200 zł premii należy spełnić łącznie poniższe warunki:
a) Zawrzeć z bankiem umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych, kartę debetową Mastercard do tego rachunku oraz bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm;
b) wyrazić zgody na:
przesyłanie przez bank informacji handlowej o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej),
kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez bank informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,
przetwarzanie danych osobowych
otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych
c) wykonać przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł z otwartego w ramach promocji rachunku firmowego Biznes w złotych w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku.
d) połączyć bankowość internetową Pekao24 dla firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” świadczoną przez firmę CashDirector S.A.:
– poprzez zalogowanie do konta firmowego i pomyślne złożenie WNIOSKU o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” wraz z połączeniem z Pekao24 dla Firm, który jest dostępny w zakładce OFERTY I WNIOSKI, a następnie USŁUGI oraz
w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych nie rozłączyć platformy księgowej „Księgowość z Żubrem” z bankowością internetową Pekao24 dla firm;
e) wyrazić zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptować regulamin,
f) nie być związanym z bankiem umową rachunku rozliczeniowego w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Szczegóły konta :

1. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta za korzystanie 24/7 z wpłatomatów Pekao S.A.

2. 0 zł za wpłaty do sumy 100 000 zł miesięcznie
3. 0,2% wpłacanej kwoty za wpłaty powyżej 100 000 zł w danym okresie rozliczeniowym

4. 0 zł za przelewy mobilne Elixir z Konta Przekorzystnego Biznes

Dodaj komentarz