500 zł premii pieniężnej za Konto Jakże Osobiste w Alior Bank + 20 zł zwrotu co miesiąc za płatności telefonem

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz warunki:

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocjiJak uzyskać premie 500zł ?

1.  Należy złożyć wniosek o Konto Jakże Osobiste z kartą

2. Należy wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

3. Następnie należy zawrzeć umowę o konto z kartą

4.Umowę należy podpisać najpóźniej w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o konto

5. Jeśli zawierasz umowę poprzez selfie czyli poprzez proces potwierdzania tożsamości oraz wyrażasz zgody wymagane w promocji Alior Bank wypłaci 50 zł premii

6. Spełnij wymagane warunki oraz pamiętaj że promocja trwa 31 maja 2024 roku

500 zł premii jak to wygląda ?

1. Pierwsza nagroda w wysokości 50 zł  wypełnieniu wniosku o Konto Jakże Osobiste na stronie promocji dojdzie do zawarcia umowy poprzez selfie bank wypłaci dodatkowe 50 zł premii. W przypadku zawarcia umowy poprzez kuriera czy też poprzez przelew premia ta nie przysługuje.

2. Druga nagroda podzielona jest na dziewięć transz, za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji bank przyzna nagrodę w wysokości 50 zł ale nie więcej jak 450 zł w całej promocji, aby otrzymać wypłatę premii na konto należy przez okres 9 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o konto spełniać poniższe warunki

zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Banku

– wykonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta lub poprzez usługę BLIK na dowolną kwotę

konto należy zasilić kwotą łączną min. 1000 zł przelewem z innego banku lub z konta, którego nie jesteś właścicielem/współwłaścicielem lub pełnomocnikiem w Alior Banku

Premia do 20 zł zwrotu miesięcznie za płatności telefonem

Naliczanie zwrotu za zbliżeniowe płatności mobilne zwrot ten wynosi 1% wartości wykonanych płatności mobilnych jednak nie więcej niż 20 zł w danym miesiącu kalendarzowym co jest bardzo ciekawą opcją !

Alior Bank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

Pozostałe opłaty można sprawdzić na w Alior Bank