mBiznes Konto standard plus nagroda specjalna

W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy:

– są nowymi klientami banku,

– złożą wniosek o otwarcie konta

– osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku.

Nie możesz uczestniczyć w promocji, jeśli: masz już jakikolwiek rachunek w Banku dla danego numeru NIP.

Do promocji możesz przystąpić od 21.02.2023 do 31.03.2023. Okres trwania promocji trwa od dnia 21.02.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. 31.05.2023 r. jest to ostatni dzień, w którym możesz wypłacić nagrodę specjalną. Promocją objętych jest pierwszych 1000 rachunków mBiznes konto standard, otwartych w ramach promocji . Gdy limit nagród zostanie wyczerpany pojawi się informacja na stronie banku.

0 zł za

 • otwarcie i prowadzenie konta
 • internetowe przelewy krajowe w PLN
 • wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu
 • wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A.
 • internetowe przelewy w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
 • pierwszą kartę płatniczą
 • dodatkowo możesz otworzyć do 5 rachunków pomocniczych mBiznes konto pomocnicze za 0 zł przez 2 lata oraz do nich:
  • pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN
  • dobrać jedną kartę debetową za 0 zł na 2 lata do każdego rachunku pomocniczego otworzonego w promocji
 • możesz otworzyć rachunki walutowe mBiznes konto walutowe dla firm w walucie EUR i/lub USD (po jednym w każdej walucie) za 0 zł przez 2 lata oraz:
  • dobrać jedną kartę walutową, w zależności od waluty rachunku Visa Business USD lub Visa Business EUR za 0 zł na okres ważności karty.

Nagroda Specjalna – jednorazowa nagroda pieniężna w łącznej wartości 350,00 zł.

Aby otrzymać nagrodę specjalną wystarczy:

• w czasie, w którym możesz przystąpić do promocji, złóż wniosek o otwarcie konta mBiznes konto standard

zawrzyj z bankiem umowę o rachunek firmowy mBiznes konto standard w okresie trwania promocji,

• dokonaj co najmniej jednego wpływu na kwotę min. 1000 zł na Twój rachunek mBiznes konto standard w okresie trwania promocji, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otworzyłeś konto. Do wpływów zalicza się również wpłatę we wpłatomacie i wpłatę w oddziale banku.

Dodaj komentarz