Konto Dla Młodych od Pekao SA z premią 250 zł

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli:

1) masz ukończone 18 lat,

2) jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

3) masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,

4) masz pełną zdolność do czynności prawnych,

5) nie jesteś pracownikiem banku Pekoa SA,

6) wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w promocji,

7) oświadczysz, że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin,

8) potwierdzisz zapoznanie się z Informacją administratora danych dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych

9) od 1.01.2021 r. do 15.03.2023 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku

10) w trakcie trwania promocji, nie posiadasz w banku żadnego produktu kredytowego,

11) w okresie przystąpienia do promocji zawrzesz umowę o konto przekorzystne oraz o usługę bankowości elektronicznej Pekao24 i o kartę debetową Visa Debit FX lub Visa Debit Gold wydaną do konta

Brak opłat za obsługę karty do konta, wypłaty gotówki z bankomatów za granicą – w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej tą konkretną kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. w kolejnym miesiącu kalendarzowym, bank nie pobierze opłaty. Do ukończenia 26. roku życia za ww. usługi dotyczące konta przekorzystnego jest bezwarunkowe 0 zł.

Do Promocji możesz przystąpić od 16.03.2023 r. do 15.05.2023 r.

1. Otwórz Konto Przekorzystne online z kartą debetową Visa, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 15.05.2023 r., spełnij pozostałe warunki i zgarnij 50 zł za założenie konta i dodatkowe 50 zł do wykorzystania w Żabce!

2. Zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową Visa do konta lub aplikacją PeoPay do konta co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł. Każde 50 zł jest wypłacane co miesiąc.

Termin wypłaty nagród zależy od dnia przystąpienia do promocji.

Dodaj komentarz