Konto firmowe za 0 zł i 1500 zł z kartą Mastercard od ING Banku Śląskiego

Z promocji 0 zł za konto mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci:

1) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

2) wspólnoty mieszkaniowe, którzy otwierają w ING Banku pierwszy rachunek bankowy dla prowadzonej działalności gospodarczej albo dla wspólnoty mieszkaniowej

Z promocji nie mogą skorzystać klienci, którzy mają już otwarty jakikolwiek rachunek bankowy w ING Banku właściwy dla danego numeru NIP.

Promocja 1500 zł z kartą mastercard trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przy czym okres nadsyłania zgłoszeń do promocji trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem, że nagrody są wydawane w kolejności zapisów aż do wyczerpania puli nagród. Bank przeznaczył na nagrody 2,1 mln zł. Po wyczerpaniu tej puli akcja zostanie zakończona.

Żeby mieć konto za 0 zł musisz spełnić tylko dwa warunki:

1) w okresie trwania promocji zawnioskować o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Direct dla firmy

2) w okresie trwania promocji zawrzeć z ING bankiem umowę o konto Direct dla firmy

Żeby uzyskać zwrot 1500 zł z Mastercard:

1. do 30 września 2023 r. podpisz umowę o konto Direct dla firmy i kartę Mastercard do konta w PLN lub kartą Mastercard Business zbliżeniową.

2. wyraź chęć udziału w promocji, korzystając z formularza zgłoszeniowego, który będzie Ci udostępniony po otwarciu rachunku firmowego w ING Business lub Moje ING.

3. zaakceptuj regulamin i wyraź zgody, w tym na ujawnienie przez bank organizatorowi tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji.

4. Twoje zgłoszenie będzie dostępne na liście wniosków w systemie ING Business i w Moje ING od razu po jego wysłaniu.

5. aktywnie używaj otrzymanej firmowej karty debetowej.

6. za wykonane nią w okresie promocji transakcje bezgotówkowe bank zwróci Ci 10% wydatków, maksymalnie 1500 zł, przy czym za jeden miesiąc max 500 zł.


Należny Ci zwrot otrzymasz na rachunek firmowy do 20. dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Dodaj komentarz