50 zł zwrotu miesięcznie i 300 zł do wydania na allegro z karta kredytową od Millennium

300 zł na allegro

Możesz wziąć udział w promocji, jeśli jesteś osobą fizyczną, masz ukończone 18 lat i posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych. Promocją objętych jest pierwsze 20 000 wniosków o karty kredytowe Mastercard: Impresja, Gold i WWF Promocja trwa od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Moneyback za płatności

Program trwa od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. z możliwością jego przedłużenia, o czym bank poinformuje za pośrednictwem strony internetowej banku lub poprzez kanały bankowości elektronicznej co najmniej 30 dni przed końcem tego okresu.W celu otrzymania e-kodu o wartości 300 zł na allegro musisz łącznie spełnić następujące warunki:

1) w okresie trwania promocji złożyć wniosek kredytowy o wydanie karty kredytowej Millennium Mastercard Impresja lub Millennium Mastercard Gold lub Millennium Mastercard WWF

2) wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych

4) podpisać umowę o kartę kredytową z limitem kredytowym na minimum 3 000 zł

5) dokonać kartą kredytową transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł miesięcznie w kolejnych trzech miesiącach od podpisania umowy o kartę

6) jeśli nie spełnisz warunku transakcyjnego w jednym z trzech miesięcy to nie otrzymasz nagrody.

7) otrzymasz e-kod, jeżeli w momencie wydania nagrody nadal jesteś posiadaczem karty i nie jesteś w trakcie wypowiedzenia umowy o kartę.

8) e-kod jest ważny przez 12 miesięcy od dnia otrzymania.

9) zasady korzystania z e-kodu opisuje regulamin, który znajdziesz na stronie:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR.

10) kod bank udostępni Ci SMS-em na podany w banku aktualny numer kontaktowy

Zwrot do 50 zł miesięcznie

1. W Programie możesz otrzymać 5% zwrotu wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych z użyciem karty w punktach akceptujących partnerów ( zdjęcie poniżej ) na terenie Polski w walucie PLN i w okresie uczestnictwa w programie.

2. Nagrody są wypłacane na rachunek karty od transakcji bezgotówkowych dokonanych łącznie u danego partnera w okresach miesięcznych, nie później niż 20 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego,

3. Nagroda naliczana za transakcje u danego partnera zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

4. Warunkiem uwzględnienia transakcji bezgotówkowej w danym miesiącu, jest jej rozliczenie do 9–go dnia kolejnego miesiąca. W przypadku rozliczenia po tym terminie zostanie ona uwzględniona za kolejny miesiąc kalendarzowy.

5. Maksymalna łączna kwota za miesiąc kalendarzowy wynosi 50 PLN.

Partnerzy:

Chcesz mieć kartę za darmo? Spełnij te warunki:

1. podpisz z bankiem w okresie obowiązywania promocji umowę o kartę kredytową Millennium Mastercard Impresja lub Millennium Mastercard Gold lub Millennium Mastercard WWF z limitem kredytowym na minimum 3 000 zł

2. dokonaj w każdym z kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą kredytową,

4. Okres 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczyna się od pełnego miesiąca następującego po dniu wydania karty kredytowej.

5. Możesz otrzymać tylko jedną kartę kredytową na promocyjnych warunkach. Karty dodatkowe wydane do karty głównej nie są objęte promocją.

Dodaj komentarz