Do 2000 zł za otwarcie I aktywne korzystanie z konta Przekorzystnego w banku Pekao SA

Bank Pekao SA przygotował dla firm promocję trwającą od 1 września 2022 r. do 28 lutego
2023 r. Nowi klienci (w tym osoby, które pomiędzy 1 grudnia 2020 r., a dniem rozpoczęcia
promocji nie posiadały otwartego konta w banku Pekao SA lub dawnym Idea Banku SA),
którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski mogą zyskać do
2000 zł premii oraz prowadzenie konta za zero. Z promocji wyłączone są firmy, które w dniu
31 sierpnia 2022 r. posiadały aktywne Konto Przekorzystne Biznes lub inny rachunek
firmowy w Banku Pekao SA.

Konto skierowane jest dla firm z uproszczoną rachunkowością, wspólnot mieszkaniowych,
zarządów wspólnot oraz fundacji i stowarzyszeń o rocznych przychodach netto poniżej 5 mln
zł.

Bonusy:
Do 2 000 zł premii za otworzenie Konta Przekorzystnego Biznes i aktywne korzystanie z
niego + konto za zero

ZASADY PROMOCJI:

 1. Podpisz z bankiem Pekao SA umowę o Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą
  debetową Mastercard w trakcie trwania promocji
 2. Wyraź zgodę na przystąpienie do promocji oraz zaakceptuj jej regulamin
  Spełniając powyższe zasady bank zwalnia cię z opłat za prowadzenie konta firmowego.
  Po zakończeniu promocji twoje konto będzie nadal za zero.
  Aby móc skorzystać z wysokiej premii (do 2000 zł) wykonaj następujące warunki promocji:
 3. Zaznacz wszystkie zgody marketingowe
 4. Przez okres 6 miesięcy po miesiącu, w którym podpiszesz umowę wykonaj przelew
  do ZUS w kwocie min. 300 zł/ mies. z nowo otwartego konta firmowego
 5. Do 600 zł zwrotu za płatności. Wykonuj transakcje bezgotówkowe przez okres 6
  miesięcy, a bank zwróci ci za nie 10% wartości, lecz nie więcej niż 100 zł w miesiącu
 6. Do 600 zł za terminal płatniczy. Podpisz z bankiem umowę o terminal płatniczy i
  przyjmij nim płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie przez 6 kolejnych
  miesięcy po miesiącu otwarcia konta. Za każdy miesiąc otrzymasz 100 zł premii
  UWAGA! Premia za terminal nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą
  działalność gospodarczą w takich branżach jak: biura turystyczne / podróży, kantory,
  lombardy, TAXI, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczna broni i amunicji,
  produkcja broni i amunicji
 7. 800 zł jednorazowo za skorzystanie z jednego z produktów:
  a. Kredyt lub pożyczka
  Zawrzyj umowę o kredyt lub pożyczkę do 6 miesięcy kalendarzowych
  następujących po miesiącu, w którym podpisałeś umowę o konto firmowe na
  kwotę min. 100 000 zł z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo
  Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
  b. Leasing
  Podpisz umowę z Pekao Leasing, następnie do 6 miesięcy kalendarzowych
  następujących po miesiącu zawarcia umowy o Konto Przekorzystne Biznes
  spłać z niego min. 1 ratę leasingową
  c. Faktoring
  Wymagane są min. 2 uznania na otwarte w promocji Konto Przekorzystne
  Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy
  faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie do 6 miesięcy
  kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta
  umowa o konto firmowe

Kiedy otrzymasz nagrody? Każdą z premii otrzymasz do końca kolejnego miesiąca po
spełnieniu warunków
Ważne! Aby otrzymać wszystkie bonusy, w dniu przekazania nagrody Twoje konto firmowe
otwarte w ramach promocji musi być aktywne, a umowa nie może być w okresie
wypowiedzenia. Ważne jest także, aby żadna ze zgód marketingowych nie została wycofana

Zestawienie opłat dot. konta i karty

Opłata za otwarcie konta0 zł
Opłata za użytkowanie konta0 zł / 9 zł Dla kont założonych w promocji, bezterminowe prowadzenie konta za zero
Aby uniknąć opłaty poza promocją należy: wykonać przelew do ZUS lub US lub dokonać wpływ na konto min. 2000 zł lub rozliczyć min. 1 transakcje z terminala wydanego przez bank lub wykonać 1 transakcję wymiany walut lub opłacić 1 ratę leasingu w Pekao Leasing Przez pierwsze 12 miesięcy opłata za konto nie jest naliczana dla firm, które działają krócej niż rok oraz bezwarunkowo dla podmiotów non-profit
Opłata za wydanie karty0 zł
Miesięczna opłata za kartę0 zł / 8 zł Wykonaj w miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 500 zł, aby uniknąć opłaty

Bankomaty i inne operacje gotówkowe

Bankomaty w Polsce
0 zł – bankomaty własne banku i 2 pierwsze wypłaty z bankomatów obcych w miesiącu, następnie 2%, min. 5 zł
Bankomaty za granicą0 zł – 2 pierwsze wypłaty w miesiącu 2%, min. 5 zł – kolejne
Wypłata gotówki we wpłatomacieWpłatomaty banku: 0 zł – wpłaty do 100 tys. zł/mies. 0,2% – powyżej 100 tys. zł/mies. Pozostałe wpłatomaty z logo Blik – 0,4%, min. 2 zł
Wpłata gotówki w oddziale banku0,3%, min. 8 zł
Wypłata gotówki w oddziale banku0 zł – do kwoty 10 tys. zł/mies. 0,3%, min. 8 zł – powyżej kwoty 10 tys. zł/ mies.

Przelewy

Przelew internetowy (zwykły)0 zł – przelewy wewnętrzne 0 zł – w aplikacji PeoPay 0 zł – pierwsze 15 przelewów stałych do innych banków w miesiącu, następnie 1,50 zł każdy kolejny
Przelewy do US i US0 zł
Polecenie zapłaty0 zł
Zlecenia stałe0 zł – pierwsze 15 przelewów stałych do innych banków w miesiącu, następnie 1,5 zł każdy kolejny
Przelew natychmiastowy10 zł
Przelew w oddziale banku15 zł
Przelew SEPA0 zł – pierwsze 15 przelewów w miesiącu, następnie 1,50 zł każdy kolejn
Przelew SWIFT (za granice)25%, min. 30 zł maks. 120 zł


Dodatkowe dokumenty:

Regulamin promocji

Tabela opłat i prowizji

Dodaj komentarz