400 zł za Citikonto w Citi Handlowym + premia 900 zł za kartę kredytową Citi Simplicity

Oto mega promocja dla nowych klientów Citi Handlowego. Otwórz konto CitiKonto i korzystaj z niego za zero, a dodatkowo dzięki aktywności możesz zyskać 400 zł premii

Do kogo skierowana jest promocja ?

Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych, które po 31 grudnia 2020 r. nie posiadały w Citi Handlowym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego oraz nie były współposiadaczem konta.

Zasady otrzymania 400 zł premii:

 1. Do 10 marca 2023 r. wypełnij wniosek o CitiKonto na stronie promocji, a następnie zawrzyj z bankiem umowę online

 2. Zaakceptuj regulamin promocji oraz zaznacz wszystkie zgody marketingowe

🎁 Na tym etapie otrzymasz pierwszą premie o wartości 20 zł (przekazana zostanie najpóźniej do ostatniego dnia roboczego w miesiącu następującym po tym, w którym otworzyłeś konto)

 1. Do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku wykonaj min. 3 transakcje Blikiem na łączną kwotę min. 300 zł.

🎁 Za tą prostą aktywność otrzymasz premię o wartości 120 zł (wpłynie na twoje konto do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto)

 1. Do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku:
 • dokonaj przynajmniej jedną wpłatę na nowo otwarte konto z tytułu “wynagrodzenia” o łącznej kwocie min. 2000 zł
  WAŻNE! Wpłata wynagrodzenia nie może pochodzić z rachunków prowadzonych przez Citi Handlowy dla klientów indywidualnych lub rachunku indywidualnego, który posiada klient w innym banku
  lub
 • wykonaj za pośrednictwem modułu Citi Kantor, który znajdziesz w bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej Banku zlecenie walutowe na łączną kwotę 2000 zł lub jego równowartość w innej walucie

🎁 Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz kolejną część premii o wartości 120 zł (bank wypłaci ją do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto)

🎁 Dodatkowo za spełnienie warunku 3 i 4 otrzymasz premię 140 zł

Analiza opłat i prowizji na koncie CitiKonto:

 • 0 zł prowadzenie konta
 • 0 zł opłata za kartę
 • 0 zł przelewy internetowe
 • 0 zł za pierwsze 3 przelewy internetowe Express Elixir w miesiącu, każdy kolejny 5 zł,
 • 0 zł za wypłaty ze gotówki z bankomatów Citi,
 • 0 zł za 4 pierwsze wypłaty z innych bankomatów, każda kolejna 8 zł
 • 0 zł prowizji za udzielenie kredytu w rachunku płatniczym,
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach własnych

Ostatnią piątą nagrodę możesz otrzymać w formie cashbacku.

Pierwsze 1000 osób, które po dniu 1 stycznia 2020 r. nie posiadały karty kredytowej w Citi Handlowym otrzymają 1% zwrotu za transakcje bezgotówkowe (niezwrócone), lecz nie więcej niż 25 zł / mies. przez 4 miesiące. Aby otrzymać nagrodę należy:

 • Złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej poprzez internet, telefon lub w oddziale banku
 • Podpisać umowę z bankiem o dowolną kartę kredytową i ją aktywować

Wnioskować można o dowolną kartę kredytową, dlatego proponujemy Państwu wybór karty kredytowej Simplicity z bonusem do 900 zł, która zawarta jest w promocji do 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania puli 3000 umów zawartych o kartę płatniczą w okresie trwania promocji. Dlatego nie warto zwlekać.

Dla kogo jest promocja ?

Dla nowych klientów banku, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie posiadali w Citi Handlowym głównej karty kredytowej po 1 września 2022 r.

Nagrodami w promocji są:

 • 600 zł w gotówce (po 100 zł za każdy z 6 miesięcy spełniania warunków aktywności)
 • 24 000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile o równowartości 30o zł
 • Roczne zwolnienie z opłaty za obsługę karty bez dodatkowych warunków

Uczestnik promocji musi wykazać odpowiednio wysokie dochody (Załącznik nr 1 w regulaminie przedstawia wykaz dokumentów, które należy przedstawić) w celu określenia przez bank zdolności kredytowej niezbędnej do przyznania karty

 • Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
  – dochód netto nie mniejszy niż 1200 zł,
  – zatrudnienie w obecnym miejscu pracy min. 3 miesiące
 • Własna działalność gospodarcza
  – dochód netto min. 2500 zł
  – okres funkcjonowania Twojej firmy nie krótszy niż 2 lata

Zasady otrzymania bonusów:

 1. Do 30 czerwca 2023 r. złóż wniosek o wydanie karty kredytowej Simplicity
 2. Zawrzyj umowę z bankiem o wyżej wymienioną kartę oraz aktywuj ją za pomocą bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej
 3. W terminie 10 dni roboczych od złożenia wniosku dostarcz niezbędne dokumenty potwierdzające twoje dochody
 4. Wyraź zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez e-mail, sms, bankowość internetową, telefon
 5. Do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę Simplicity:
 • zalogują się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile lub do bankowości internetowej Citibank Online
 • przystąp do Programu Bezcenne Chwile i zarejestruj w nim nowo nabytą kartę kredytową

🎁 Na tym etapie otrzymasz roczne zwolnienie z opłat za kartę

 1. W każdych z trzech miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowywykonaj kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł/ mies

  🎁 Za tą aktywność otrzymasz 24 000 punktów w programie Bezcenne Chwile. Informacje o przyznaniu punktów otrzymasz w bankowości internetowej, do końca kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków, a punkty zostaną naliczone w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o ich przyznaniu. Czas na wykorzystanie przypisanych punktów to 3 lata
 1. W kolejnych sześciu miesiącach po spełnieniu powyższych warunków kontynuuj wykonywanie transakcji bezgotówkowych na łączna kwotę min 300 zł / mies.


🎁 Za spełnienie powyższego warunku, w każdym z 6 miesięcy otrzymasz 100 zł premii. W bankowości elektronicznej do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków otrzymasz informacje o przyznaniu premii za każdy miesiąc, a w ciągu 30 dni od momentu przesłania informacji premia trafi na Twój rachunek

Przedstawiamy przykład dla wyjaśnienia

Klient podpisuje umowę w grudniu 2022 r., do końca stycznia będzie musiał zalogować się w aplikacji mobilnej Citibanku lub bankowości internetowej oraz zarejestrować kartę w Bezcennych Chwilach. W każdym miesiącu licząc od stycznia do września, będzie musiał dokonywać transakcji na łączną kwotę min. 300 zł. Aby otrzymać punkty w programie Mastercard Bezcenne Chwile należy ten warunek spełnić od stycznia do marca. Premie w wysokości 600 zł klient otrzyma, jeżeli w każdym miesiącu licząc od kwietnia do września wykona transakcję bezgotówkową na łączną kwotę min. 300 zł. Jeżeli pominiesz warunek w którymś miesiącu to nie tracisz możliwości korzystania z promocji, po prostu nie otrzymasz premii w miesiącu, w którym nie spełnisz warunki otrzymania premii 100 zł.

Dodatkowe dokumenty:

„Do 400 zł z Citi Kontem”

Regulamin promocji dot. karty kredytowej

Dodaj komentarz