Bądź przygotowany na wiosnę z karta kredytową CitiBank


Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca główną kartę kredytową Citibanku.

Zarejestruj się na stronie promocji oraz wykonaj co najmniej 10 płatności kartą kredytową najpóźniej do 31.03.2023 (mogą w tym być też płatności Blikiem) na kwotę min. 20 zł każda (zaliczają się do tego także transakcje nośnikiem zbliżeniowym lub kartą dodatkową).

ZACZNIJ OD KARTY !

Aby skorzystać z promocji należy w okresie jej obowiązywania (liczy się data dokonania transakcji) dokonać kartą kredytowa Citibanku minimum 10 transakcji o wartości wynoszącej co najmniej 20 zł każda . Bedą to transakcje :

1. Bezgotówkowe, w tym płatności BLIK,

2. Które nie mogą zostać zwrócone

3. Które nie maja następujących kodów MCC

– 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne,

– 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi),

– 6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

– 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne),

– 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty) oraz

– wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego „SkyCash”) oraz

– zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów.

LIMITY TRANSAKCJI:

*** do 1000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym dla Płatności BLIK,

*** do 5 transakcji dziennie i nie więcej niż 50 transakcji w miesiącu kalendarzowym dokonanych w tym samym punkcie usługowo- handlowym,

*** do 300 zł dziennie dla Transakcji dokonanych w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Profity będzie można odebrać w dwóch wariantach (w każdej z nich nagrodzonymi zostanie do 182 osób, które wykażą się największą aktywnością w korzystaniu z karty).

Za największą liczbę transakcji wykonanych w okresie trwania oferty do wygrania są następujące nagrody:

WARIANT 1

1 x karta podarunkowa do Kross o wartości 20 000 zł,

1 x karta podarunkowa do Kross o wartości 10 000 zł,

30 x karta podarunkowa do Intersport o wartości 1 000 zł,

150 x karta podarunkowa do Allegro o wartości 50 zł.

WARIANT 2

1 x karta podarunkowa do Kross o wartości 20 000 zł,

1 x karta podarunkowa do Kross o wartości 10 000 zł,

30 x karta podarunkowa do Sun&Snow o wartości 1 000 zł,

150 x karta podarunkowa do Allegro o wartości 50 zł.

Dodaj komentarz