Aż 200 zł za otwarcie konta Przekorzystnego i spełnienie warunków promocji od Pekao SA

Możesz wziąć udział w tej promocji, jeśli:

1) masz ukończone 18 lat,

2) jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

3) masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,

4) masz pełną zdolność do czynności prawnych,

5) nie jesteś pracownikiem banku Pekao SA,

6) wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w promocji,

7) oświadczysz, że zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin,

8) potwierdzisz zapoznanie się z Informacją administratora danych dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych,

9) od 1.01.2021 r. do 15.05.2023 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku Pekao Sa

10) na dzień przystąpienia do promocji, nie posiadasz w banku żadnego produktu kredytowego,

11) w okresie przystąpienia do promocji zawrzesz umowę o konto Przekorzystne z usługą bankowości elektronicznej Pekao24 i o kartę debetową wydaną do konta,

Do Promocji możesz przystąpić od 16.05.2023 r. do 15.08.2023 r.

Nagroda dzieli się na dwie części 50 i 150 zł. Do zdobycia 50 zł wystarczy, że:

otworzysz konto Przekorzystne online z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 oraz aplikacją PeoPay w terminie do 16.08.2023 r. i zgarnij 50 zł za założenie konta!

Aby zdobyć 150 zł:

zrób min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową do konta co miesiąc przez 3 miesiące od założenia konta. Po trzech miesiącach otrzymasz nawet 150 zł w prezencie.

To ważne!

Promocją nie są objęte:

transakcje bezgotówkowe, w których dokonano zwrotu towaru lub usługi,

transakcje odrzucone bądź nieautoryzowane.

Bank nie naliczy i nie przekaże zwrotu od transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych prowadzących działalność sklasyfikowaną jako:

a) internetowe przekazy pieniężne,

b) przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

c) przekazy pieniężne w Instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne)

Szczegóły konta:

– 0 zł za prowadzenie konta bezwarunkowo

– 0 zł za obsługę karty do konta jeśli na konto wpłynie jednorazowo minimum 500 zł i nie będzie kredyt, pożyczka, depozyt ani wpływ z innego rachunku należącego do Ciebie

– 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą jeśli na konto wpłynie jednorazowo minimum 500 zł i nie będzie kredyt, pożyczka, depozyt ani wpływ z innego rachunku należącego do Ciebie

– 0 zł za przewalutowanie przy płatności karta do konta

Dodaj komentarz