200 zł dla nastolatka za konto Przekorzystne w Pekao SA

Możesz być uczestnikiem promocji jeśli jesteś:

osobą fizyczną,

obywatelem polskim i mieszkasz w Polsce,

w wieku poniżej 18 lat.

nie posiadałeś konta od 1 stycznia 2021 roku do 15 maja 2023 roku,

nie brałeś udziału w poprzednich edycjach promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”,

Zostaniesz wykluczony z udziału w promocji, jeśli:

w okresie promocji zamkniesz konto, a później je ponownie otworzysz

za drugim razem nie obejmie Cię promocja,

przed wypłatą nagrody przez bank, złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu/ rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o objęte promocją konto lub rachunek oszczędnościowy Mój Skarb dziecka,

przed wypłatą nagrody bank wypowie Ci umowę o objęte promocją Konto Przekorzystne lub rachunek oszczędnościowy Mój Skarb dziecka z przyczyn wskazanych w regulaminie.

Promocja trwa od 16 maja 2023 r. do 2 lipca 2023 r.

Aby otrzymać nagrodę 200 zł, trzeba- w zależności od wieku w dniu przystąpienia do promocji – spełnić wszystkie warunki opisane poniżej:

Uczestnik w wieku poniżej 6 lat

zawrzeć w okresie przystąpienia do promocji umowę o konto przekorzystne dla młodych

złożyć wszystkie wymagane oświadczenia określone w załącznikach nr 1-3 w dniu zawarcia umowy o konto przekorzystne dla młodych

zapewnić saldo na nowo otwartym w ramach promocji w wysokości większej niż 200 zł na dzień 31 lipca 2023 r.

Uczestnik w wieku od 6 do 13 lat

zawrzeć w okresie przystąpienia do promocji umowę o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS

złożyć wszystkie wymagane oświadczenia określone w załącznikach nr 1-3 w dniu zawarcia umów o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS

zalogować się do aplikacji PeoPay KIDS do 31 lipca 2023 r.

− wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe w okresie od dnia przystąpienia do promocji do 31 lipca 2023 r.

Uczestnik w wieku co najmniej 13 lat

zawrzeć w okresie przystąpienia do promocji umowę o konto przekorzystne dla młodych, kartę i aplikację PeoPay

złożyć wszystkie wymagane oświadczenia określone w załącznikach nr 1-3 w dniu zawarcia umów o konto przekorzystne dla młodych, kartę i aplikację PeoPay

zalogować się do aplikacji PeoPay do 31 lipca 2023 r.

wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe w okresie od dnia przystąpienia do promocji do 31 lipca 2023 r.

Nagroda

1. Każdy kto spełni wszystkie warunki opisane powyżej otrzyma od banku nagrodę.

2. Możesz otrzymać w ramach promocji jedną nagrodę.

3. Nagrodę bank wypłaci Ci na konto przekorzystne dla młodych w terminie do 15 września 2023 r.

4. Kwota nagrody wypłacona w ramach promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegóły konta: (od 13 do 26 lat)

1) 0 zł za prowadzenie konta przekorzystnego

2) 0 zł za wypłaty gotówki karta mastercard Debit FX w bankomatach w Polsce i za granicą

3) 0 zł za obsługę karty debetowej Mastercard Debit FX

4) 0 zł za przelewy krajowe w złotych

5) dostęp do przelewów blik w aplikacji mobilnej

6) dostępne płatności telefonem ( powyżej 17 lat )

Dodaj komentarz