Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Bank z oprocentowaniem 6,5% do 200 tys. zł + 450 zł premii

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz warunki:

1. z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. wyrazisz zgody wymagane w regulaminie promocjiKonto oszczędnościowe na 6,5% do 200 tys. zł dla obecnych i nowych klientów

1. Upewnij się że nie brałeś udziału w poprzednich edycjach promocji

2. Załóż Konto Oszczędnościowe w Alior Bank
3. Kwota jaką można ulokować to do 200 tys. zł oszczędności na okres 3 miesięcy licząc od dnia pierwszego zasilenia konta oszczędnościowego nowymi środkami w czasie trwania tej promocji
4. obecnie przez okres 3 miesięcy zyskasz :

4% do 200 tys. zł dla nowych środków bez żadnych dodatkowych warunków,

6,5% do 200 tys. zł dla nowych środków o ile dodatkowo posiadamy konto osobiste w Alior Banku i wykonamy min. 5 płatności bezgotówkowych kartą w każdym miesiącu wchodzącym w skład okresu promocji

5. Konto Mega Oszczędnościowe można otworzyć w bankowości internetowej jeśli jesteś już klientem Alior Banku

6. Promocja Alior Banku Konto Mega Oszczędnościowe z oprocentowaniem 6,5% do 200 tys. będzie dostępna do 16 października 2023 roku.

Dodatkowym atutem jest fakt że Alior Bank oferuje dowolną ilość darmowych wypłat z Konta Mega Oszczędnościowego pod warunkiem, że przelew będzie kierowany na własny ROR w Alior Banku, przelew na rachunki w innych bankach jest darmowy ale tylko pierwszy w miesiącu, każdy następny to koszt 5 zł, pozostałe opłaty można sprawdzić na w Alior Bank.

Premia 450 zł ?

1. Załóż Konto Jakże Osobiste w Alior Banku wraz z kartą

2. Następnie należy zawrzeć umowę o konto

3. Pamiętaj aby wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji

4. Dodatkowo poza warunkami, nie odwołuj udzielonych zgód

Aby otrzymać wypłatę premii na konto należy przez okres 8 kolejnych miesięcy po miesiącu zawarcia umowy o konto spełniać warunki :

zalogować się do aplikacji mobilnej Alior Banku

– należy wykonać min. 5 płatności bezgotówkowych kartą wydaną do konta na dowolną kwotę 

5. Za każdy miesiąc w którym spełnione zostaną warunki promocji bank przyzna nagrodę w wysokości 50 zł przy czym łącznie nie więcej jak 400 zł w całej promocji

6. Jeśli klient zawrze umowę poprzez selfie czyli poprzez proces potwierdzania tożsamości oraz wyrazi zgody wymagane w promocji Alior Bank wypłaci 50 zł premii

w Alior Bank to masz za darmo :

– prowadzenie konta

– obsługę karty

– przelewy, zlecenia stałe i polecenia zapłaty

– wypłaty z bankomatów w Polsce

Pozostałe opłaty można sprawdzić na w Alior Bank