400 zł od Millennium z kontem 360°

Promocja „400 zł w wiosennej promocji konta Millennium 360°” trwa od 3 kwietnia 2023 roku do 31 maja 2023 roku lub do czasu otwarcia 15 000 kont w okresie promocji. Jeśli limit kont wyczerpie się przed 31 maja 2023 roku pojawi się informacja o zakończeniu promocji na stronie www.bankmillennium.pl/promocja-konto-wiosenna-2023.

W promocji możesz wziąć udział, jeśli spełniasz wszystkie warunki:

1) jesteś pełnoletnią osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie masz jeszcze konta w millenium i nie posiadałeś konta w okresie od 1 stycznia 2020 roku do momentu przystąpienia do promocji,

3) masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym,

4) nie jesteś pracownikiem banku,

5) posiadasz zdefiniowany numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w kanałach zdalnych: Millenet lub aplikacji mobilnej.

Otrzymaj premie:

W promocji możesz otrzymać premie o łącznej wartości 400 złotych, jeśli spełnisz wszystkie warunki. Premia dzieli się na dwie części. Otrzymanie drugiej premii nie jest uzależnione od przyznania pierwszej premii.

Pierwszą premię 100 złotych otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie poniższe warunki:

1) składając wniosek o konto wyrazisz zgody na otrzymywanie od informacji handlowych lub marketingowych:

a) przez kanały elektroniczne np. mail, Millenet lub aplikację mobilną,

b) przez telefon,

c) oraz dotyczących produktów i usług firm współpracujących z bankiem,

2) wyrazisz zgodę na świadczenie przez Millennium Goodie sp. z o.o. we współpracy z Bankiem usługi „Zwroty za zakupy”

3) nie odwołasz powyższych zgód do momentu wypłaty premii,

4) zawrzesz umowę o konto Millennium 360° wraz z kartą debetową w czasie trwania promocji,

5) w ciągu pierwszych 7 dni po otwarciu konta, zasilisz je kwotą minimum 1 000 złotych,

6) do końca kolejnego miesiąca po otwarciu konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

7) nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty premii.

Drugą premię 300 złotych otrzymasz, jeśli:

1) w każdym z trzech kolejnych miesięcy począwszy od drugiego pełnego miesiąca od otwarcia konta:

a) co najmniej 1 raz zalogujesz się do aplikacji mobilnej,

b) co najmniej 5 razy zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM,

c) zasilisz konto kwotą minimum 1 000 złotych,

2) nie odwołasz zgód wyrażonych przy otwieraniu konta oraz nie rozwiążesz, nie wypowiesz lub nie odstąpisz od umowy o konto do czasu wypłaty drugiej premii,

3) dodatkowo, o ile otworzysz konto online za pomocą logowania do innego banku lub online na selfie z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji, potwierdzisz prawidłowo swoją tożsamość, tj. złożysz wzór podpisu i udostępnisz swój dokument tożsamości w dowolnej placówce w terminie:

a) do końca sierpnia 2023 roku, jeśli konto otworzysz w kwietniu 2023 roku,

b) do końca września 2023 roku, jeśli konto otworzysz w maju 2023 roku,

Bank sprawdzi czy został spełniony warunek zasilenia konta, nie uwzględniając poleceń przelewu wewnętrznego między Twoimi własnymi rachunkami prowadzonymi przez bank millenium.

Przy sprawdzaniu płatności kartą debetową lub BLIKIEM, nie uwzględni:

1) wypłat gotówki

2) transakcji niebędących zapłatą za towary czy usługi, w tym m.in. przelewów BLIK na telefon,

3) transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych,

4) kwot transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do premii.

Dodaj komentarz