63 sztabki złota i ponad 9,4 tysiąca nagród pieniężnych w loterii Blikomania

W loterii mogą wziąć udział osoby:

1. zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

3. które przesłały do organizatora formularz rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej www.blikomania.pl, zawierający imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz nazwę banku/aplikacji mobilnej,

4. które zaakceptowały postanowienia regulaminu poprzez złożenie oświadczenia woli, składanego przy przesyłaniu zgłoszenia,

5. zrealizowały transakcję rejestracyjną BLIK na rzecz Fundacji (Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Tynieckiej 35 wpisana do rejestru stowarzyszeń) z wykorzystaniem kodu BLIK uzyskanego w aplikacji mobilnej wskazanej w zgłoszeniu do loterii.

Loteria trwa od 3 kwietnia 2023 r. do 18 lipca 2023 r. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Każdy będący użytkownikiem BLIKA, który dokona prawidłowego zgłoszenia do loterii, w tym wykona transakcję rejestracyjną BLIK, uprawniony jest do otrzymania nagrody.

Z tytułu jednego skutecznie dokonanego zgłoszenia do loterii przysługuje jedna nagroda

Nagroda przesyłana jest każdemu kto uzyskał prawo do niej na adres email podany w formularzu rejestracyjnym w trakcie dokonywania zgłoszenia nie później niż 72 godziny po przeprowadzeniu pierwszego losowania nagród w loterii

Nagrody:

a) 6300 nagród pieniężnych o wartości 100 zł każda. Do każdego losowania przypisanych jest 700 nagród, 100 nagród na każdy dzień . Nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji BLIK poza transakcjami zbliżeniowymi BLIK.

b) 3150 nagród pieniężnych o wartości 200 zł każda. Do każdego losowania przypisanych jest 350 nagród, 50 nagród na każdy dzień. Nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji BLIK zbliżeniowych.

c) 63 nagrody główne, każda nagroda w postaci sztabki złota (o wartości 8.524,00 zł) , oraz kwoty 947 zł, która stanowi integralny element nagrody, przeznaczony na pokrycie należnego podatku od nagrody wylosowanej w loterii. Do każdego losowania przypisanych jest 7 nagród głównych, po jednej na każdy dzień. Nagrody zostaną rozlosowane spośród wszystkich transakcji BLIK.