200 zł w gotówce za konto w banku Pekao SA i 8% do 200000 zł na koncie oszczędnościowym!

Od premii 200 zł dzielą Nas tylko dwa proste kroki.

PIERWSZY

Wystarczy otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i wyrazić zgody marketingowe.

Za samo otwarcie konta do końca grudnia 2022 otrzymamy na konto 50 zł

DRUGI

W każdym z kolejnych 3 miesięcy:

– Przynajmniej raz logujemy się do aplikacji PeoPay

– Wykonujemy min. 5 płatności kartą debetową do konta lub aplikacją PeoPay.

Za każdy miesiąc w którym spełnimy w/w warunki otrzymamy do końca kolejnego miesiąca 50 zł na konto.

Otwierając Konto Przekorzystne możemy również skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% na Koncie Oszczędnościowym do maksymalnie 200 000 zł (okres promocyjnego oprocentowania to 6 miesięcy).

Wszystkie środki powyżej 200 000 zł będą podlegały standardowemu oprocentowaniu.

Abyśmy mogli skorzystać z tej promocji musimy spełnić poniższy warunek:

od 1.01.2020 r. do 30.11.2022 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– rachunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
– rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

OTWIERAJĄC KONTO PRZEKORZYSTNE ZYSKUJEMY DODATKOWO

– bezwarunkowo darmowe konto dla wszystkich również dla osób powyżej 26 roku życia.

– kartę za 0 zł pod warunkiem wpływu na konto w wysokości min 500 zł oraz 1 transakcji kartą lub aplikacją PeoPay ( w przypadku nie spełnienia warunków opłata za kartę wynosi 4 zł)

– darmową wypłatę gotówki z bankomatów Pekao oraz dwóch obcych bankomatów w miesiącu (warunki to obowiązują w przypadku spełnienia warunków dla darmowej karty, w innym razie opłata za wypłatę to 2,3% od wypłaconej kwoty ale nie mniej niż 5 zł)

Dodaj komentarz