Zyskaj promocyjne oprocentowanie do 300 000 zł przez 91 dni od Millennium Banku

1. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym koncie oszczędnościowym Profit w tym samym czasie.

2. Jeżeli klient ma więcej niż jedno konta oszczędnościowe Profit, może uczestniczyć w promocji na każdym z nich

3. Łączne saldo, saldo progowe i nowe środki wyliczane są osobno dla każdego konta oszczędnościowego Profit.

4. Okres przystąpienia do Promocji – od dnia 17.04.2023 r. do 19.05.2023 r.

1. Warunkiem otrzymania oprocentowania premiowego w danym miesiącu kalendarzowym jest dokonanie do końca danego miesiąca kalendarzowego min. 5 transakcji.

2. Jeżeli warunek zostanie spełniony wówczas nowe środki zostaną objęte oprocentowaniem premiowym, które wynosi 1,50% w skali roku.

3. W okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego bank sprawdza, czy zostały spełnione warunki w danym miesiącu kalendarzowym i nalicza oprocentowanie premiowe dla nowych środków:

a) w pierwszym miesiącu w czasie okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego – od dnia przystąpienia do promocji do końca tego miesiąca kalendarzowego,

b) w każdym kolejnym miesiącu w czasie okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego – za każdy dzień kalendarzowy w danym miesiącu, w którym jest aktywna promocja na koncie oszczędnościowym Profit.

Bank w okresie przystąpienia do promocji będzie na koniec każdego dnia wyliczał salda i na ich podstawie ustalał aktualną wysokość nowych środków na koncie oszczędnościowym.

Oprocentowanie promocyjne:

1. do 300 000 zł włącznie :

6% w skali roku za wpłatę nowych środków
7,5% w skali roku za wpłatę nowych środków i wykonanie min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji

2. ponad 300 000 zł

– oprocentowanie zmienne standardowe

Konto oszczędnościowe Profit:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • dostęp do oszczędności 24/7 online i przez aplikację mobilną
  • wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz,
  • zasilaj dowolnie: jednorazowo lub regularnie

Dodaj komentarz