Zgarnij premię 250 zł za konto w ING Banku Śląskim

Promocja trwa od 31 marca 2023 r. do 16 października 2023 r. Od 1 stycznia 2022 r. do 30 marca 2023 r. nie możesz mieć (ani być współposiadaczem lub pełnomocnikiem) konta w banku. Nie możesz też mieć (ani być pełnomocnikiem) żadnego innego produktu (np. karty, pożyczki). Musisz być n nowym klientem Ing Banku Śląskiego. Promocję kierujemy tylko do osób, które wyraziły zgodę na marketing drogą elektroniczną oraz otrzymywanie profilowanych informacji handlowych i tylko takie osoby mogą do niej przystąpić.

Otrzymaj 250 zł

1. do 29 czerwca 2023 r. otwórz konto i otwarte konto oszczędnościowe

2. do 29 czerwca 2023 r. zamów kartę podczas zakładania konta

3. do 30 września 2023 r. zapłać za zakupy bezgotówkowo na łączną kwotę min. 1000 zł. Możesz płacić kartą lub BLIKIEM. Transakcje muszą być rozliczone. Odpadają transakcje anulowane i wypłaty gotówki z bankomatu.

4. do dnia wypłaty nagrody, musisz mieć konto założone w ramach tej promocji z kartą i OKO.

5. wyraź zgodę na marketing elektroniczny

6. po wyrażeniu zgody możesz, w dowolnej chwili, także w czasie trwania promocji, wycofać wszystkie lub niektóre zgody. Z powodu wycofania zgody, nie tracisz prawa do uczestnictwa w promocji ani prawa do nagrody.

7. do 30 września 2023 r. zapłać min. 3 razy BLIKIEM za zakupy w sklepach internetowych. Transakcje muszą być rozliczone. Nie uwzględnia się transakcji anulowanych.

8. do 30 września 2023 r. otrzymaj w każdym z trzech dowolnych miesięcy łączny wpływ wynoszący przynajmniej 1000 zł (może to być wynagrodzenie, renta lub emerytura) na konto otwarte w ramach promocji. Wpływ nie może być przekazywany z rachunku, którego jesteś posiadaczem w tym czy innym banku. Nie będą też brane pod uwagę wpłaty własne w oddziałach banku lub wpłatomatach banku.

9. do 30 września 2023 r. załóż minimum jeden Cel oszczędnościowy na OKO.

10. na 30 września 2023 r. posiadaj cele oszczędnościowe (minimum jeden) założone w czasie promocji, których suma sald wynosi minimum 300 zł.

Jeśli spełnisz warunki promocji, zdobędziesz nagrodę do 16 października 2023 r. na Twoje konto oszczędnościowe. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Szczegóły konta:

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
  • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej i mobilnej
  • 0 do 7 zł – opłata miesięczna za kartę płatniczą wydawaną do konta. Unikniesz opłaty, jeśli w miesięcznym okresie rozliczeniowym wykonasz płatności kartą na sumę co najmniej 300 zł. Uwaga! Nie zaliczają się płatności blikiem.
    W ING Banku miesięczny okres rozliczeniowy to czas między 29. dniem miesiąca do 28. dnia miesiąca następnego
  • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach ING Banku Śląskiego oraz sieci Planet Cash; W pozostałych bankomatach: 0 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu – 5 zł za drugą i każdą kolejną wypłatę w miesiącu

Dodaj komentarz