Wygraj 15 000 zł w konkursie kantoru walutowego Alior Banku

Konkurs trwa od 8 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. Mogą wziąć udział klienci, którzy w czasie trwania konkursu zarejestrują swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i podanie adresu e-mail zgodnego z adresem zapisanym w kantorze walutowym.

Warunkiem udziału w konkursie – oprócz zarejestrowania w konkursie- jest zebranie jak największej liczby punktów za aktywności.

1. 10 punktów za transakcję wymiany w kantorze walutowym za pośrednictwem aplikacji mobilnej kantoru walutowego na min. 50 jednostek waluty

2. 2 punkty za płatność internetową lub płatność stacjonarną kartą wielowalutową, na kwotę min. 5 jednostek waluty

3. 100 punktów za każdą skuteczną rekomendację kantoru walutowego.

Nie zaliczą się transakcje o kodach:

– 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,

– 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna,

– 4111, określający m.in. usługi transportowe,

– 6012, określający instytucje finansowe,

– 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,

– 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,

– 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,

– 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Konkurs dzieli się na etapy i w każdym etapie bank przewiduje nagrody.

1. 80 nagród po 250 zł każda za zdobycie miejsca na liście uczestników konkursu od pierwszego do osiemdziesiątego wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 28,00 zł każda, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego.

2. 2 nagrody po 2 500 zł każda wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 278,00 zł każda, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego

3. za zgromadzenie największej ilości punktów w czasie trwania konkursu:

a) 1 nagroda w wysokości 15 000,00 zł za zdobycie pierwszego miejsca na finałowej liście uczestników konkursu wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1 667,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego

b) 1 nagroda w wysokości 10 000,00 zł za zdobycie drugiego miejsca na finałowej liście uczestników konkursu wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 1 111,00 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego

c) 1 nagroda w wysokości 5 000,00 zł za zdobycie trzeciego miejsca na finałowej liście uczestników konkursu wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 556,00 zł każda, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego

d) 20 nagród w wysokości 1 000,00 zł za zdobycie miejsca na finałowej liście uczestników konkursu od czwartego do dwudziestego trzeciego wraz z dodatkową nagrodą pienieżną w wysokości 111,00 zł każda, która zostanie przeznaczona na opłacenie podatku dochodowego zgodnie

4. Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę etapu, jedną nagrodę dodatkową oraz jedną nagrodę główną.

5. Organizator pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od nagród,

Dodaj komentarz