Ubezpiecz samochód z Pekao SA i zgarnij 100 zł premii

Szukasz OC komunikacyjnego albo kompleksowej ochrony dla swojego auta? Sprawdź propozycje PZU SA i LINK4 poprzez bank Pekao Sa. Otwórz konto w Pekao Sa i znajdz ubezopieczenie dla siebie w:
– serwisie Pekao24 na www.pekao24.pl,
– aplikacji PeoPay,

Promocja trwa od 1 czerwca 2023 r. do wyczerpania puli nagród, których łączna wartość wynosi 150 000 zł, nie dłużej niż do 15 sierpnia 2023 r.

Nagroda – eKod w formie elektronicznej składający się z unikatowych 16 znaków, do którego przypisana jest określona wartość pieniężna. Kod umożliwia wymianę na dowolne eVouchery do sieci sklepów, miejsc rozrywki czy relaksu na Platformie Open eVoucher prowadzonej przez Sodexo. Szczegóły dostępne na stronie: sklep.sodexo.pl/regulacje. Kod jest ważny 12 miesięcy liczonych od dnia jego przekazania.


W Promocji bierze udział każdy, kto w okresie trwania promocji, spełni łącznie następujące warunki:

1) zawrze umowę dotyczącą pojazdu;

2) przy zawarciu umowy poda numer telefonu komórkowego, na który może zostać przekazana nagroda;

3) z tytułu zawarcia umowy zapłaci w terminie określonym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy należną PZU SA składkę w całości lub jej pierwszą ratę;

4) nie odstąpi od umowy;

5) nie jest uprawniony do skorzystania ze zniżki promocyjnej „Moje PZU – zniżka pracownicza”;

6) w dniu zawarcia umowy nie jest stroną zawartej z PZU umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ani umowy ubezpieczenia autocasco,

Uczestnik po spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji jest uprawniony do otrzymania:

1) jeżeli zawrze umowę OC – nagrody o wartości 50 zł;

2) jeżeli zawrze umowę OC/AC – nagrody o wartości 100 zł.

3) Nagroda zostanie przekazana w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki

4) Nagroda zostanie przekazana w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przy zawarciu umowy.

Na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi zostanie przedstawiony zakres ubezpieczenia zgodny z Twoimi potrzebami.

Oblicz składkę samodzielnie on-line:

  • Sam zdecyduj jak kupisz ubezpieczenie – ubezpieczenie kupisz przez telefon lub w serwisie Pekao24 czy w aplikacji PeoPay.
  • Szczegóły swojej polisy OC i AC masz zawsze w telefonie w aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24 (zakładka e-dokumenty).
  • Na pulpicie w aplikacji PeoPay możesz dodać skrót do zgłoszenia szkody, który ułatwi szybki kontakt z ubezpieczycielem.

Kup ubezpieczenie i ciesz się bezpieczeństwem swoim i swojego auta.

Dodaj komentarz