Premia 2400 zł dla firm za założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia w Santander Bank Polska

Udział mogą wziąć osoby które spełniają poniższe warunki :

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Promocja przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

4. Przystąpić do promocji może każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nieposiadająca jakiegokolwiek rachunku bieżącego w SBP od dnia 1 stycznia 2022 do dnia przystąpienia do promocji i nie osiągająca przychodów wyższych niż 10 mln zł rocznie

5. Aby przystąpić do promocji należy w okresie do 31 marca 2024 roku wypełnić na dedykowanej stronie promocji wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą wydawaną do rachunku

Co zrobić aby zyskać premie ?

W okresie do 31 marca 2024 roku wypełnić na dedykowanej stronie promocji wniosek o Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą i zaakceptuj wymagane zgody

Pierwszy bonus w wysokości 1200 zł 

 • należy dokonywać płatności kartą wydaną do konta firmowego, za takie płatności bank zwróci na konto 3% wydanej kwoty w danym miesiącu jednak nie więcej jak 200 zł miesięcznie
 • zwrot będzie przysługiwał przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od otwarcia konta pod warunkiem, że dokonasz minimum jednego przelewu na rzecz ZUS z rachunku firmowego otwartego w ramach promocji maksymalnie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania promocyjnych płatności, do uzyskania maksymalnego miesięcznego zwrotu w wysokości 200 zł należy wykonać transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta na kwotę łączną min. 6000 zł w danym miesiącu

Za 300 zł premii za podpisanie umowy kredytu

Premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy kredytu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za podpisanie umowy leasingu lub umowy pożyczki

Premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy leasingu lub umowy pożyczki na kwotę min. 10000 zł nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za podpisanie umowy o terminal płatniczy

Kolejna premia w wysokości 300 zł jest możliwa do uzyskania za zawarcie umowy o terminal płatniczych nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji, premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy

300 zł premii za uruchomienie usługi eKsięgowość

Aby otrzymać 300 zł należy włączyć eKsięgowość w swojej bankowości internetowej, podając dane firmy, następnie należy połączyć z nią konto firmowe otwarte w ramach promocji w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia w którym przystąpisz do promocji. Połączenie konta z eKsięgowością w bankowości internetowej musi być aktywne przynajmniej do czasu wypłaty bonusu. Premia zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po miesiącu zawarciu umowy. Warunkiem wypłaty premii jest wykonywanie comiesięcznych przelewów na rzecz ZUS do 20-go dnia miesiąca

Powiększ premię o kolejne aż 600 zł a nawet więcej za założenie konta osobistego

Jak przystąpić do promocji i zgarnąć premie 300zł ?
1. Należy złożyć wniosek przez Internet o Konto Santander
2. Do wniosku o konto należy dodać kartą debetową i usługi Santander Online
3. Wyraź zgody wymagane w regulaminie promocji i utrzymaj w całym okresie trwania promocji

Umowę możesz zawrzeć poprzez :

– pierwsza metoda jest to kurier gdzie umowa papierowa podpisywana jest w obecności kuriera a konto aktywowane po powrocie dokumentów do banku

– druga metoda na selfie podpisanie umowy następuje online po zeskanowaniu dowodu osobistego i wykonaniu zdjęcia swojej twarzy

Umowę o konto wraz z kartą i usługami Santander Online należy zawrzeć najpóźniej do 10 listopada 2023 roku

Jak otrzymać nagrody ?

Pierwsza nagroda w wysokości 100zł

– należy spełnić wszystkie powyższe warunki

jeśli nie masz jeszcze ukończonych 26 lat należy dokonać min. 1 płatności kartą debetową lub BLIK 

jeśli masz 26 lat i więcej należy dokonać płatności kartą debetową lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł

Druga nagroda w wysokości 200zł

Należy w każdym z trzech kolejnych miesięcy czyli w grudniu 2023 roku oraz w styczniu i lutym 2024 roku zalogować się co najmniej raz do aplikacji mobilnej banku oraz spełnić poniższe warunki :

– jeśli nie masz jeszcze ukończonych 26 lat: dokonać min. 1 płatności kartą debetową lub BLIK w sklepie lub w internecie oraz zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 300 zł miesięcznie

– jeśli masz 26 lat i więcej: dokonać płatności kartą debetową lub BLIK na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnić wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł miesięcznie

To masz za ze darmo :

 • 0 zł za prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia
 • 0 zł za przelewy krajowe w systemie Elixir
 • 0 zł za przelewy zagraniczne SEPA w EUR
 • 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych BlueCash w miesiącu
 • 0 zł za zlecenia stałe realizowane na konto w innym banku
 • 0 zł za polecenia zapłaty realizowane na konto w innym banku
 • 0 zł za smsKody autoryzacyjne
 • 0 zł za wydanie i używanie pierwszej karty debetowej w PLN
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą

Szczegółową listę opłat można sprawdzić na Santander Bank Polska

Dodaj komentarz