Premia 2000 zł dla firmy od Banku Pekao za Konto Przekorzystne Biznes

1. Z oferty możesz skorzystać jeśli jesteś pełnoletnią osobą fizyczną , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

2. Masz polskie obywatelstwo, masz nadany numer PESEL i legitymujesz się polskim dowodem osobistym

3. Wyraź zgody wymagane regulaminem promocji

Słowem wstępu o promocji

Promocja obejmuje zarówno osoby fizyczne prowadzące już jednoosobową działalność gospodarczą jak i osoby które dopiero działalność gospodarczą planują otworzyć

Jeśli chcesz skorzystać z promocji to masz czas do 31 marca 2024 roku aby spełnić warunki

należy wypełnić wniosek o Konto Przekorzystne Biznes wraz z bankowością elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartą debetową Mastercard wydawaną do tego rachunku a następnie podpisać z Bankiem Pekao umowę

– wyrazić zgody marketingowe

– wykonywać w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zawarciu umowy promocji przelew do ZUS/KRUS na kwotę min. 300 zł z rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes

Jak uzyskać premie 200 zł ?

Taka premia przysługuje za samo podpisanie umowy o konto wraz z kartą na warunkach opisanych powyżej jeśli je spełnisz i podpiszesz umowę o konto możesz uzyskać premie w wysokości 200 zł

200 zł premii za połączenie Pekao24 dla Firm z platformą księgową

Jest tylko dla osób prowadzących jednoosobową działalność jest jednorazowy bonus w wysokości 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” świadczoną przez firmę CashDirector S.A. poprzez zalogowanie do konta firmowego w Pekao24 dla Firm i złożenie wniosku o założenie konta na platformie „Księgowość z Żubrem” oraz połączenie tej platformy z Pekao24 dla Firm oraz nierozłączenie platformy księgowej z bankowością internetową przez okres 2 miesięcy kalendarzowych liczonych po miesiącu, w którym została zawarta umowa o Konto Przekorzystne Biznes

Premia 600 zł za założenie rachunku i płatności kartą

Premia o wartości 600 zł przyznawana jest za dokonywanie płatności. Zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych ale na kwotę min. 500 zł opłaconych telefonem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej MasterCard będzie przysługiwała przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa o Konto Przekorzystne Biznes maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 120 zł w miesiącu

500 zł premii za terminal płatniczy

Bonus ten można uzyskać jeżeli firma zawrze z Bankiem Pekao umowę o terminal płatniczy, a następnie przyjmie w nim przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otworzenia rachunku płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie za każdy miesiąc spełnienia powyższych warunków bank wypłaci 100 zł premii

500 zł za zawarcie umowy leasingowej lub umowy o kredyt

Dodatkowej extra premii w wysokości 500 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt o Leasing z Pekao Leasing lub Faktoring z Pekao Faktoring w okresie trwania promocji oraz spełnienie poniższych warunków

  • uruchomienie kredytu na kwotę min. 100 000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności gospodarczej z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta w ramach promocji, umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych lub
  • w czasie trwania promocji zawarcie umowy o leasing oraz wykonanie minimum 1 przelewu na łączną kwotę min. 2 000 zł miesięcznie na rzecz Pekao Leasing tytułem spłaty raty leasingowej w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu w którym została zawarta w ramach promocji umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych, lub
  • otrzymanie minimum 2 uznań na rachunek Konto Przekorzystne Biznes w złotych, o prowadzenie którego umowa została zawarta w ramach promocji, z tytułu wykupu wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w okresie 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa powyższego rachunku

Jak wygląda otrzymanie premii ?

Każda z premia zostanie wypłacona w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym w którym warunki określone dla poszczególnych premii zostały spełnione

I To masz za 0 zł I

– 0 zł za prowadzenie konta 

– 0 zł za obsługę karty debetowej 

– 0 zł za przelewy w ramach Banku Pekao

– 0 zł za przelew jeśli przelew złożony jest w aplikacji mobilnej PeoPay

– 0 zł za przelewy do ZUS i US

– 0 zł wpłaty we wpłatomatach własnych do sumy 100000 zł miesięcznie

Szczegóły dotyczące opłat można poznać na stronie banku Pekao

Dodaj komentarz